×

โพลนิด้าชี้ พล.ต.ท. คำรณวิทย์ เต็งหนึ่งนั่งนายก อบจ.ปทุมธานี ขณะที่ 81.91% เชื่อ ทักษิณไม่มีผลต่อการเลือกตั้ง

โดย THE STANDARD TEAM
16.06.2024
  • LOADING...
คำรณวิทย์

วันนี้ (16 มิถุนายน) ศูนย์สำรวจความคิดเห็น ‘นิด้าโพล’ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลการสำรวจของประชาชน เรื่อง ‘ใครกล้าฟันธง…เลือกตั้งนายก อบจ.ปทุมธานี 2567’ สำรวจระหว่างวันที่ 11-12 มิถุนายน 2567 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ซึ่งมีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดปทุมธานี กระจายทุกระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,067 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้กำหนดวันลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2567

 

จากการสำรวจ เมื่อถามถึงบุคคลที่จะสนับสนุนให้เป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีในการเลือกตั้งครั้งนี้ พบว่า ตัวอย่างร้อยละ 31.87 ระบุว่า พล.ต.ท. คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง รองลงมาร้อยละ 28.68 ระบุว่า ชาญ พวงเพ็ชร์, ร้อยละ 17.43 ระบุว่า จะไปลงคะแนนไม่เลือกใคร, ร้อยละ 8.98 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ, ร้อยละ 4.22 ระบุว่า จะไม่ไปลงคะแนน, ร้อยละ 3.19 ระบุว่า นพดล ลัดดาแย้ม, ร้อยละ 1.97 ระบุว่า อธิวัฒน์ สอนเนย และร้อยละ 3.66 ระบุว่า ไม่ตอบ

 

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงผลกระทบต่อการตัดสินใจเลือกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี จากกรณีที่ทักษิณ ชินวัตร เดินทางไปปทุมธานี พบว่า ตัวอย่างร้อยละ 81.91 ระบุว่า ไม่ส่งผลกระทบเลย รองลงมาร้อยละ 5.25 ระบุว่า ไม่ค่อยส่งผลกระทบ, ร้อยละ 5.06 ระบุว่า ค่อนข้างส่งผลกระทบ, ร้อยละ 3.56 ระบุว่า ส่งผลกระทบอย่างมาก และร้อยละ 4.22 ระบุว่า ไม่ตอบ

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising