×

เปิด LINE @savekidscovid19 แจ้งเหตุช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบจากโควิดตลอด 24 ชั่วโมง

โดย THE STANDARD TEAM
10.08.2021
  • LOADING...
savekidscovid19

ศูนย์ช่วยเหลือเด็กโควิด-19 โดยความร่วมมือระหว่าง 4 หน่วยงาน ได้แก่ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ และ ยูนิเซฟ ร่วมกันจัดตั้งขึ้นเพื่อบูรณาการข้อมูลเด็กที่ได้รับผลกระทบจากโควิดทั้งประเทศ 

 

โดยปูพรมพลัง อปท. อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อาสาสมัครชุมชน อาสาสมัครครูทั้งในและนอกระบบ อาสาสมัครสภาเด็กและเยาวชน เพื่อไม่ให้เด็กๆ ต้องโดดเดี่ยวและได้รับการช่วยเหลือทันสถานการณ์ 

 

จากข้อมูลของ ศบค. พบว่า สถานการณ์ขณะนี้มีเด็กได้รับผลกระทบจำนวนมาก ทั้งเป็นผู้ป่วยเองและได้รับผลกระทบจากพ่อแม่ เช่น เด็กป่วยเข้าไม่ถึงการรักษา ผู้ปกครองป่วย ไม่มีผู้ดูแลเด็ก ขาดแคลนอาหารและยา ฯลฯ

 

ปัจจุบันประเทศไทยมียอดเด็กติดเชื้อสะสมระหว่าง 1 มกราคม ถึง 10 สิงหาคม 2564 จำนวน 79,989 คน แบ่งเป็น กรุงเทพฯ 18,260 คน ส่วนภูมิภาค 61,729 คน โดยจำนวนเด็กติดเชื้อรายวันล่าสุดอยู่ที่ 2,290 คน แบ่งเป็น กรุงเทพฯ 375 คน และส่วนภูมิภาค 1,915 คน 

 

นอกจากนี้ยังมีเด็กไม่ป่วยแต่ได้รับผลกระทบโดยตรง เช่น พ่อแม่หรือผู้ปกครองติดเชื้อ ป่วยหนักหรือเสียชีวิต ทำให้เด็กโดดเดี่ยวหรือกำพร้าและหลุดออกนอกระบบการศึกษา 

 

ศูนย์ช่วยเหลือเด็กโควิด-19 จึงได้เพิ่มอีกช่องทางให้ประชาชนสามารถแจ้งเหตุผ่าน​ LINE ได้ตั้งแต่วันนี้ โดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้เด็กทุกคนเข้าถึงการช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดและครอบคลุมทุกพื้นที่   

 

savekidscovid19

 

แอด LINE ได้ที่ LINE @savekidscovid19 ‘ศูนย์ช่วยเด็กโควิด’ หรือสามารถแจ้งผ่านช่องทางอื่นๆ ได้ที่ Mobile Application ‘คุ้มครองเด็ก’ หรือบ้านพักเด็กและครอบครัวทั้ง 77 จังหวัด และสายด่วน ‘ศูนย์ช่วยเหลือสังคม’ โทร. 1300 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์: www.eef.or.th/news-line-savekidscovid19/ 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising