×

สหราชอาณาจักรเสนอแผน Brexit ต่อ EU ให้ไอร์แลนด์เหนืออยู่ในตลาดร่วมยุโรปต่อ เพื่อแก้ปัญหาพรมแดน

03.10.2019
  • LOADING...
Brexit

บอริส จอห์นสัน นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร เปิดเผยรายละเอียดแผน Brexit ฉบับใหม่ให้สหภาพยุโรป (EU) พิจารณา ซึ่งประกอบด้วยข้อเสนอให้ไอร์แลนด์เหนือคงความเป็นสมาชิกในตลาดร่วมยุโรปต่อ เพื่อแทนข้อตกลง Backstop เดิมที่เป็นเงื่อนไขผ่อนผันมาตรการศุลกากร และความมั่นคงบริเวณพรมแดนระหว่างไอร์แลนด์เหนือและสาธารณรัฐไอร์แลนด์

 

เอกสารแผน Brexit ความยาว 7 หน้ากระดาษ กำหนดให้ไอร์แลนด์เหนืออยู่ในตลาดร่วมสำหรับการเคลื่อนย้ายสินค้าภายในกลุ่ม EU ได้อย่างเสรีต่อไป แต่ให้ออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพศุลกากรยุโรป ดังนั้นจึงต้องมีการตั้งด่านตรวจภายใต้ระบบศุลกากรใหม่

 

หากข้อเสนอผ่านความเห็นชอบ สภาไอร์แลนด์เหนือจะทำการโหวตรับรองในขั้นแรก จากนั้นจะมีการลงมติทุกๆ 4 ปีว่าจะยังใช้เงื่อนไขนี้ต่อไปหรือไม่

 

ด้าน ลีโอ วารัดคาร์ นายกรัฐมนตรีไอร์แลนด์ แสดงความเห็นว่า พิมพ์เขียวใหม่ของสหราชอาณาจักรไม่ได้สอดรับกับวัตถุประสงค์ที่ตกลงกันเกี่ยวกับเงื่อนไข Backstop ในแง่การรักษาตลาดร่วม ปกป้องสันติภาพในไอร์แลนด์เหนือ และส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับสาธารณรัฐไอร์แลนด์

 

ขณะที่คณะกรรมาธิการยุโรปมองว่า ถึงแม้การจัดทำข้อตกลงฉบับใหม่จะมีความคืบหน้า แต่ปัญหาหลายอย่างยังคงมีอยู่ 

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์ 

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories