×

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ชี้แจง ‘อัสสเดช คงสิริ’ ว่าที่ผู้จัดการ SET คนที่ 14 ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องปมปัญหา STARK

15.06.2024
  • LOADING...
อัสสเดช คงสิริ

การประชุมของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ในช่วงเช้าของวันที่ 14 มิถุนายน มีมติเลือก ‘อัสสเดช คงสิริ’ เป็นกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ คนที่ 14

 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีมติเป็นเอกฉันท์เลือก อัสสเดช คงสิริ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ คนที่ 14 แทน ดร.ภากร ปีตธวัชชัย ที่กำลังจะครบวาระ หลังจากผ่านกระบวนการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกอย่างถี่ถ้วน

 

อัสสเดช คงสิริ จะเริ่มงานในวันที่ 1 สิงหาคม 2567 เพื่อเตรียมการก่อนเข้ารับตำแหน่งกรรมการและผู้จัดการอย่างเป็นทางการในวันที่ 19 กันยายน 2567 โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านตำแหน่งสูงสุดขององค์กรเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 


 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: 

 


 

อัสสเดช คงสิริ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีความเชี่ยวชาญตลาดทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ รวมทั้งด้านการเงิน นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์การทำงานกับองค์กรชั้นนำในตลาดทุนและองค์กรระดับสากลกว่า 30 ปี ทำให้คณะกรรมการเชื่อมั่นว่าจะสามารถผลักดันนโยบายสำคัญของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และองค์กรจำเป็นต้องปรับตัวให้ทัน เพื่อเร่งสร้างความเชื่อมั่น รวมทั้งสร้างความน่าสนใจของตลาดทุนไทยให้กับผู้ลงทุนทุกกลุ่ม ทั้งผู้ลงทุนในไทยและผู้ลงทุนต่างประเทศ อีกทั้งสานต่อการเชื่อมโยงตลาดทุนไทยสู่ตลาดทุนโลก พร้อมไปกับการขับเคลื่อนความยั่งยืนในทุกมิติ เพื่อให้ตลาดทุนเป็นประโยชน์แก่ทุกภาคส่วน

 

ประวัติ ‘อัสสเดช คงสิริ’

 

 

อัสสเดช คงสิริ ปัจจุบันอายุ 53 ปี เป็นบุตรของ อัศวิน คงสิริ ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งบอร์ดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และปัจจุบันยังเป็นบอร์ดของบริษัทจดทะเบียนอีกหลายแห่ง เช่น ประธานกรรมการ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน), บริษัทในเครือบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BAFS

 

ประวัติการศึกษา

 

  • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ MIT Sloan School of Management (ประเทศสหรัฐอเมริกา)
  • ปริญญาตรี Mechanical Engineering จาก The University of Manchester (ประเทศอังกฤษ)

 

ประสบการณ์การทำงาน

 

เคยร่วมงานกับองค์กรในตลาดทุนระดับสากล มีประสบการณ์ในด้านวาณิชธนกิจ เป็นที่ปรึกษาทางการเงินแก่ธุรกิจหลากหลายทั้งในและนอกประเทศ ดังนี้

 

  • ทำงานด้านการเงินที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT
  • VP Investment Banking ที่ J.P. Morgan Thailand
  • Head of Thailand ที่ Bank of America Merrill Lynch
  • กรรมการผู้จัดการ บริษัท หลักทรัพย์ฟินันซ่า จำกัด

 

รวมทั้งเคยมีประสบการณ์ในบทบาทขององค์กรภาคสังคม คือรองประธานกรรมการมูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว

 

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งหัวหน้าทีมที่ปรึกษาทางการเงิน (Lead Partner for Financial Advisory) ให้กับ Deloitte Thailand ในการให้บริการด้านการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะทางการเงิน การประเมินมูลค่าธุรกิจ รวมถึงการให้คำปรึกษาทางการเงินทั่วไป

 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ แจง ‘อัสสเดช’ ไม่มีเอี่ยวเคส STARK

 

หลังมีการยืนยันว่าบอร์ดตลาดหลักทรัพย์ฯ มีมติเลือก อัสสเดช คงสิริ ให้นั่งเก้าอี้ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ คนที่ 14 มีกระแสข่าวถูกเชื่อมโยงกับกรณีของ STARK เพราะปัจจุบันเป็นหัวหน้าทีมที่ปรึกษาการเงินของ Deloitte Thailand ซึ่งอยู่ในเครือเดียวกับบริษัทที่ตรวจสอบบัญชีให้ บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ STARK

 

ล่าสุดตลาดหลักทรัพย์ฯ ออกมาชี้แจงปมนี้ว่า

 

  • อัสสเดชทำงานที่ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษา จำกัด ไม่ใช่บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ที่เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของ STARK
  • นอกจากนี้อัสสเดชยังเริ่มทำงานที่บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษา จำกัด ในเดือนมิถุนายน 2565 ซึ่งในขณะนั้นผู้สอบบัญชีของ STARK ได้เปลี่ยนไปเป็นบริษัท ไพรซ์วอเทอร์เฮาส์คูเปอส์ เอบีเอเอส จำกัด
  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising