×

กฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ หลังเวลา Work from Home ปฏิเสธติดต่อเรื่องงานได้

โดย THE STANDARD TEAM
23.03.2023
  • LOADING...

ปัจจุบันรูปแบบการทำงานในองค์กรธุรกิจต่างๆ เปลี่ยนแปลงไปมาก โดยมีการทำงานจากที่พักอาศัยของลูกจ้างหรือ Work from Home หรือจากสถานที่อื่นๆ ซึ่งอยู่นอกสถานประกอบการของนายจ้างมากขึ้น

 

กฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ หรือพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2566 ได้เข้ามาแก้ปัญหานี้ โดยสนับสนุนการทำงานแบบ Work from Home ซึ่งจะเริ่มบังคับใช้ในวันที่ 18 เมษายนนี้ สาระสำคัญมีรายละเอียดดังนี้

 

อ่านกฎหมายฉบับเต็ม: https://bit.ly/3ncTdr6

 

 

ภาพประกอบ: ฉัตรชัย เฉยชิต

  • LOADING...

READ MORE

Latest Stories

Close Advertising