×

รัฐประหารเมียนมา: ใครเป็นใครใน ‘รัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ’ เพื่อคานอำนาจกองทัพ

19.04.2021
  • LOADING...
รัฐประหารเมียนมา: ใครเป็นใครใน ‘รัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ’ เพื่อคานอำนาจกองทัพ

นี่คือ โฉมหน้าของสมาชิก ‘รัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ’ (National Unity Government: NUG) ที่ผลักดันโดยคณะกรรมการผู้แทนสมัชชาแห่งสหภาพ (CRPH) ของเมียนมา โดยจัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 16 เมษายนที่ผ่านมา ซึ่งอาศัยอำนาจตามกฎบัตรแห่งสหภาพ (Federal Democracy Charter) พยายามรักษาอำนาจและความชอบธรรมของรัฐบาลพลเรือนที่ถูกกองทัพยึดอำนาจไป ประกันสิทธิของชาติพันธ์ุต่างๆ รวมถึงคานอำนาจกับกองทัพเมียนมา และสภาบริหารแห่งรัฐ (SAC) ที่นำโดย พล.อ. อาวุโส มิน อ่อง หล่าย ผู้นำรัฐประหาร

 

โดยรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติชุดนี้ ประกอบไปด้วยประธานาธิบดี ที่ปรึกษาประเทศ รองประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีสหภาพประจำกระทรวงต่างๆ และรัฐมนตรีช่วยรวมทั้งสิ้น 26 ราย มาจากหลากหลายชาติพันธ์ุ เช่น กะฉิ่น กะเหรี่ยง ชีน กะยัน มอญ เป็นต้น นับเป็นรัฐบาลที่มีความหลากหลายทางชาติพันธ์ุมากที่สุดชุดหนึ่งของเมียนมา

 

อีกทั้ง NUG ยังมีสมาชิกที่เป็นผู้หญิงอย่างน้อย 8 ราย คิดเป็น 31% หรือเกือบ 1 ใน 3 ของสมาชิกทั้งหมดในขณะนี้ โดยมี เอ ทินซาร์ มอง นักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตย ตัวแทนของคนรุ่นใหม่ นั่งเก้าอี้รัฐมนตรีช่วยกระทรวงกิจการผู้หญิง เยาวชน และเด็ก นับเป็นรัฐมนตรีช่วยที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองของเมียนมา ด้วยวัยเพียง 26 ปี 

 

คาดจะมีการแต่งตั้งรัฐมนตรีในกระทรวงต่างๆ ที่ยังคงเว้นว่างเพิ่มเติมในอนาคตอันใกล้ เช่น รัฐมนตรีเกษตร รัฐมนตรีคมนาคม รวมถึงรัฐมนตรีพลังงาน 

 

รัฐประหารเมียนมา: ใครเป็นใครใน ‘รัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ’ เพื่อคานอำนาจกองทัพ

 

บทความที่เกี่ยวข้อง:

 

ภาพประกอบ: เทียนจรัส วงศ์พิเศษกุล

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising