×

หุ้นเมคทูวินโฮลดิ้ง เข้าซื้อขายตลาด mai วันแรก ‘พุ่งแรง’ เปิดตลาดบวก 157% จากราคา IPO

06.12.2022
  • LOADING...
เมคทูวิน โฮลดิ้ง

หุ้นเมคทูวินโฮลดิ้ง บมจ.เมคทูวิน โฮลดิ้ง เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ (mai) วันนี้ (6 ธันวาคม) เป็นวันแรก ราคาปรับเพิ่มขึ้น 156.95% จากราคาจองซื้อที่ 2.88 บาท 

 

โดย MTW เข้าซื้อขายวันแรกวันนี้ มีราคาเปิดการซื้อขายอยู่ที่ 7.40 บาท เพิ่มขึ้น 4.52 บาท หรือ 156.95% หลังจากนั้นราคาปรับตัวลดงต่อเนื่อง แตะระดับสูงสุดในช่วง 5 นาทีแรกของการซื้อขายที่ 7.70 บาท หรือสูงกว่าราคาจอง 167.36% 

 

MTW ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูปภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทและรับจ้างผลิตตามคำสั่งซื้อของลูกค้า (OEM) และมีเงินลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ายรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ mai ด้วยมูลค่าระดมทุน 250.56 ล้านบาท มีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 970.56 ล้านบาท

 

หุ้น MTW มีทุนชำระแล้ว 337 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 250 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 87 ล้านหุ้น โดยเสนอขายต่อบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 79.50 ล้านหุ้น และเสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัท 7.50 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 2.88 บาท

 

การกำหนดราคา IPO คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E Ratio) ที่ประมาณ 48.58 เท่า คำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้นจากผลกำไรสุทธิในช่วง 12 เดือนย้อนหลัง โดยมีบริษัท พาย แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และมีบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญ

 

กฤตเมธ ตั้งพิชญโพธิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เมคทูวิน โฮลดิ้ง เปิดเผยว่า เงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้บริษัทจะนำไปลงทุนในกิจการรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า รวมทั้งใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ

 

โดยบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ และหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทได้กำหนดไว้

 

MTW มีผู้ถือหุ้นใหญ่หลัง IPO คือ กลุ่มตั้งพิชญโพธิวัฒน์ถือหุ้น 74.18% 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง:


 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising