×

ก้าวไกลจัดเต็มมหกรรมโชว์วิสัยทัศน์ผู้สมัครนายก อบจ.อุดรธานี ช่วยปลดล็อกที่ดิน บอกขอเป็นรถเมล์ไฟฟ้า สร้างงานให้คนอีสาน

โดย THE STANDARD TEAM
22.06.2024
  • LOADING...
ก้าวไกล

วันนี้ (22 มิถุนายน) ที่ลานกิจกรรม UD TOWN อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี พรรค ก้าวไกล จัดมหกรรมนโยบายก้าวไกล Policy Fest ‘อุดรจ้วดๆ’ นำเสนอนโยบายต่อประชาชนในบริบทภาคอีสานและจังหวัดอุดรธานีในรูปแบบเวทีเสวนา การแสดงวิสัยทัศน์ และนิทรรศการนโยบายภาคอีสาน ทั้งด้านเกษตร การศึกษา การกระจายอำนาจ ระบบขนส่งสาธารณะ และประวัติศาสตร์การต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในภาคอีสาน

 

สร้างความทัดเทียมให้คนอุดรธานี

 

โดยในช่วงท้ายของเวทีได้มีการนำเสนอวิสัยทัศน์ของ คณิศร ขุริรัง ว่าที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี พรรคก้าวไกล ซึ่งระบุว่า อบจ.อุดรธานี มีงบประมาณต่อวาระหนึ่ง 4 ปี 4.4 พันล้านบาท 12 ปีที่ผ่านมานับเป็นงบประมาณราว 1.3 หมื่นล้านบาท แต่ตนอดรู้สึกไม่ได้ว่าการพัฒนาของจังหวัดอุดรธานีเหมือนถูกแช่แข็ง หยุดอยู่กับที่ เช่น ด้านเศรษฐกิจ การเกษตร อุตสาหกรรม นั่นคือเหตุผลที่ทำให้ตนตัดสินใจเข้ามาเปลี่ยนอุดรธานีด้วยวิสัยทัศน์ว่า คนอุดรธานีต้องเท่าเทียมกัน ทั้งในด้านการได้รับบริการ ไม่ว่าจะเป็นระบบขนส่งสาธารณะที่มีมาตรฐาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีความสะดวกสบาย เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญ 

 

รวมทั้งการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมผ่านโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ซึ่งเป็นหน่วยบริการด้านสุขภาพปฐมภูมิที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนที่สุด แต่ที่ผ่านมาการจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐไม่เพียงพอในการยกระดับศักยภาพให้เท่าเทียมกับโรงพยาบาลในเมือง ทำให้ประชาชนกว่า 90% ต้องเดินทางเข้าเมืองมารับบริการสุขภาพ 

 

โอน รพ.สต. สังกัด อบจ. ทันที ถ้าได้ตำแหน่ง

 

ถ้าเราส่งเสริม รพ.สต. ให้มาอยู่ในการดูแลของ อบจ.อุดรธานี ก็จะสามารถสนับสนุนงบประมาณเข้าไปพัฒนาให้มีคุณภาพเทียบเท่ากับโรงพยาบาลในเมืองได้ ซึ่ง รพ.สต. ในจังหวัดอุดรธานีมี 207 แห่ง แต่ปัจจุบัน อบจ.อุดรธานี ยังไม่ได้รับโอนมาแม้แต่แห่งเดียว ดังนั้นนโยบายของตนคือการรับโอน รพ.สต. ที่มีความพร้อมเข้ามาในสังกัด อบจ.อุดรธานี ทันที

 

จากนั้นในช่วงท้ายที่สุดของเวที พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกล ได้ขึ้นกล่าวปาฐกถาปิดเวที ‘Udon Beyond Limits: อนาคตอุดรที่ก้าวไกล’ โดยระบุว่า ความตั้งใจที่พรรคก้าวไกลจัดงานนี้ขึ้นมาคือ อยากให้นโยบายการเมืองเป็นเรื่องสนุก เป็นเรื่องที่เข้าถึงได้สำหรับประชาชนทุกคน อุดรธานีและภาคอีสานเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีจุดแข็งก็คือตัวของคนอีสานเอง แต่ศักยภาพนี้ก็ต้องพบกับอุปสรรคหลายอย่าง เช่น ที่ สส. พรรคก้าวไกลได้ร่วมกันอภิปรายไปเมื่อวานคือ งบประมาณ 3.7 ล้านล้านบาท ที่ถูกจัดสรรมาไม่ตรงจุด 

 

75% ของคนในประเทศไม่มีที่ดินของตัวเอง

 

ในมหกรรมนโยบายที่กรุงเทพฯ พรรคก้าวไกลเสนอ 6 บิ๊กแบงไปแล้ว แต่เราก็ยังไม่ลืมวาระเฉพาะกาลและเฉพาะพื้นที่ ที่สำคัญก็คือเรื่องของอำนาจในการตัดสินใจ อำนาจงบประมาณ และอำนาจเกี่ยวกับกฎหมาย ที่ผ่านมางบประมาณไม่ตอบโจทย์ กฎหมายก็มีปัญหา พรรคก้าวไกลพยายามเข้าไปแก้ไขโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับที่ดิน เป็นที่แปลกใจว่า 75% ของคนในประเทศนี้ยังไม่มีที่ดินเป็นของตัวเอง นี่คือหนึ่งในปัญหาที่หากยังไม่มีการแก้ไขก็จะปลดล็อกศักยภาพออกมาไม่ได้ รวมทั้งเรื่องที่ประเทศไทยมีพื้นที่ชลประทานแค่ 24% อีก 75% ไม่มีระบบชลประทาน นั่นแปลว่าประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมที่ยังมีเกษตรกรอีกจำนวนมากที่เข้าไม่ถึงน้ำถ้าอยู่นอกเขตชลประทาน

 

ขอเป็นรถเมล์ไฟฟ้า สร้างงานให้คนอีสาน

 

“เมื่อไม่นานมานี้ นายกรัฐมนตรีบอกว่าเห็นประเทศไทยเป็นเหมือนเฟอร์รารี แต่ต้องอย่าลืมว่าเฟอร์รารีคันละ 30 ล้านบาท นั่งได้แค่สองคน ถ้าเช่นนั้นตนและพรรคก้าวไกลขอเป็นรถเมล์ไฟฟ้าเหมือนที่นโยบายของพรรคก้าวไกลอยากตั้งอุตสาหกรรมผลิตรถเมล์ไฟฟ้าที่ภาคอีสาน รถเมล์ไฟฟ้าที่ทำโดยฝีมือคนอีสานคันละ 7 ล้านบาท นั่งได้ 20 คน ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้ด้วย และสร้างงานให้คนอีสานได้ด้วย” พิธากล่าว

 

พิธายังกล่าวว่า ที่ผ่านมาตนไม่มีอะไรต้องเสียใจ เพราะได้เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งที่มีผู้มาใช้สิทธิมากที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทย กว่า 75% ของคนไทยออกไปใช้สิทธิใช้เสียง นี่คือประวัติศาสตร์ที่พวกเราสร้างร่วมกันและไม่มีใครลบออกได้ อย่างไรก็ตาม ต้องฝากพี่น้องชาวอุดรธานีที่ตนเชื่อว่าเป็นเมืองหลวงของประชาธิปไตยให้ออกมาใช้สิทธิกันอีกครั้งหนึ่ง เริ่มที่การเลือกตั้งนายก อบจ. ที่จะเกิดขึ้นในปีหน้า

 

ก้าวไกล ก้าวไกล ก้าวไกล

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising