×

สมาคมวินมอเตอร์ไซค์ประท้วงนโยบายแก้ไขกฎหมายเพื่อทำให้ Grab ถูกกฎหมาย

โดย THE STANDARD TEAM
26.09.2019
  • LOADING...
สมาคมวินมอเตอร์ไซค์

สมาคมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างแห่งประเทศไทยแสดงเชิงสัญลักษณ์ ‘เผาเสื้อวินและกระดาษเงินกระดาษทอง’ เพื่อเรียกร้องให้ ศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เร่งดำเนินการบังคับใช้กฎหมายกับบริษัท Grab ที่สนับสนุนให้สมาชิกนำรถผิดกฎหมายมารับส่งผู้โดยสารผ่านแอปพลิเคชัน

 

เนื่องจากผู้ขับขี่รถรับจ้างสาธารณะที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามระเบียบของกรมการขนส่งทางบกได้รับความเดือดร้อนและมีรายได้ลดลง ตลอดจนมีการกระทบกระทั่งกับสมาชิกของ Grab เรื่องรับส่งผู้โดยสาร ซึ่งทางสมาคมพยายามเรียกร้องเรื่องนี้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายครั้ง แต่ก็ไม่ได้รับการแก้ไขใดๆ แต่กลับจะมีนโยบายแก้ไขกฎหมายเพื่อทำให้ Grab ถูกกฎหมาย เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับนายทุนต่างชาติ

โดยมีมติที่ประชุมเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 จิรุตม์ วิศาลจิตร รองปลัดกระทรวงคมนาคมด้านขนส่ง ได้ให้สัมภาษณ์ตามสื่อต่างๆ โดยเปิดเผยผลการประชุมว่า ที่ประชุมได้กำหนดกรอบหลักเกณฑ์การดำเนินการ รวมถึงแนวทางการแก้ไขกฎหมายในการดำเนินการให้รถยนต์ส่วนบุคคลและรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลป้ายดำ หรือบริการ Grab ให้สามารถเข้ามาบริการเป็นรถสาธารณะผ่านแอปพิเคชันได้ถูกต้องตามกฎหมายได้ โดยต้องให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้ โดยที่ไม่มีตัวแทนจากผู้ขับขี่รถรับจ้างสาธารณะเข้าไปร่วมพิจารณาในเรื่องดังกล่าว ซึ่งทางสมาคมได้ร้องขอไปแล้ว แต่กลับเร่งรีบที่จะแก้กฎหมายออกมาให้แล้วเสร็จเร็วๆ

ถ้ามีการแก้ไขกฎหมายแล้ว อาชีพของผู้ขับขี่รถรับจ้างสาธารณะต้องล่มสลายอย่างแน่นอน จากนั้น เวลา 13.30 น. ทางสมาคมจะเคลื่อนขบวนเดินเท้าไปที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อขอเข้าพบ พิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อขอสอบถามถึงนโยบายที่จะผลักดัน Grab ให้ถูกกฎหมาย

 

สมาคมวินมอเตอร์ไซค์

สมาคมวินมอเตอร์ไซค์

สมาคมวินมอเตอร์ไซค์

สมาคมวินมอเตอร์ไซค์

สมาคมวินมอเตอร์ไซค์

สมาคมวินมอเตอร์ไซค์

สมาคมวินมอเตอร์ไซค์

สมาคมวินมอเตอร์ไซค์

สมาคมวินมอเตอร์ไซค์

สมาคมวินมอเตอร์ไซค์

สมาคมวินมอเตอร์ไซค์

สมาคมวินมอเตอร์ไซค์

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories