×

สธ. กางประสิทธิผล Sinovac และ AstraZeneca จากการฉีดแพทย์ด่านหน้าในประเทศไทย

โดย THE STANDARD TEAM
17.08.2021
  • LOADING...
Sinovac vs. AstraZeneca

วันนี้ (17 สิงหาคม) นพ.ทวีทรัพย์ ศิรประภาศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค แถลงข่าวเรื่องประสิทธิผลวัคซีนในประเทศไทย โดยระบุว่า จากการศึกษาประสิทธิผลของวัคซีนที่ใช้จริงในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ ในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ (พฤษภาคม-กรกฎาคม) พบว่า การฉีดวัคซีน Sinovac 2 เข็ม นานเกิน 14 วัน ช่วยป้องกันการป่วยรุนแรงและเสียชีวิตได้ 98% และสามารถป้องกันการติดเชื้อได้ 72% 

 

นอกจากนี้จากการแยกข้อมูลประสิทธิผลรายเดือนของการฉีดวัคซีน Sinovac ในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ยังพบว่าระหว่างเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม ประสิทธิผลของวัคซีนไม่ต่างกันมากนัก แม้จะเป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ โดยจำแนกได้ดังนี้

  • พฤษภาคม ประสิทธิผลป้องกันการติดเชื้อ 71%
  • มิถุนายน ประสิทธิผลป้องกันการติดเชื้อ 74%
  • กรกฎาคม ประสิทธิผลป้องกันการติดเชื้อ 71%

 

Sinovac vs. AstraZeneca

 

ภาพประกอบ: พุทธิพงศ์ โรจน์ศตพงค์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising