×

สธ. เตรียมเสนอ COVID Safe Area กับรัฐบาล ผ่อนปรนการสวมหน้ากากอนามัยในสวนสาธารณะ-ชายหาด

โดย THE STANDARD TEAM
17.12.2021
  • LOADING...
เกียรติภูมิ วงศ์รจิต

วันนี้ (17 ธันวาคม) นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ปลัด สธ.) และ นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 9 และผู้บริหารของกระทรวง ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข และเปิดหอผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลชัยภูมิ

 

นพ.เกียรติภูมิได้กล่าวว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้นอกจากเป็นการเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์แล้ว ยังได้ติดตามการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข 

 

โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โควิด ซึ่งแม้จังหวัดชัยภูมิจะมีผู้ติดเชื้อไม่มาก ระลอกเดือนเมษายน ถึง 17 ธันวาคม 2564 มีผู้ป่วยสะสม 12,374 ราย สามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้ แต่ได้ขอให้เร่งรัดการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น ปัจจุบันฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 แล้ว 608,748 ราย คิดเป็นความครอบคลุม ร้อยละ 53.64 ของประชากร มีการจัดบริการเชิงรุกในพื้นที่ต่างๆ รวมทั้งให้ความสำคัญกับมาตรการ COVID-FREE Setting เพื่อให้ดำเนินการกิจการกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างปลอดภัย ช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของพื้นที่และของประเทศให้กลับมาใกล้เคียงปกติโดยเร็วที่สุด

 

“กระทรวงสาธารณสุขเตรียมเสนอเรื่อง COVID Safe Area ให้รัฐบาลพิจารณาอนุญาตให้มีการผ่อนปรนการสวมหน้ากากอนามัยในบางพื้นที่ เช่น สวนสาธารณะ หรือชายหาด เมื่อสถานการณ์ในภาพรวมของประเทศสามารถควบคุมได้ดี การฉีดวัคซีนมีความครอบคลุม โดยต้องมีข้อกำหนดในการปฏิบัติเพิ่มเติม เช่น การรักษาระยะห่าง ห้ามขายอาหาร และการลดความแออัด เพื่อเป็นของขวัญให้ประชาชนได้รู้สึกถึงการใช้ชีวิตใกล้เคียงปกติและผ่อนคลายมากขึ้น” นพ.เกียรติภูมิกล่าว 

 

สำหรับการพัฒนาระบบบริการด้านสุขภาพจิต นพ.เกียรติภูมิได้กล่าวว่า ทาง สธ.มีนโยบายผลักดันให้โรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัด สธ. ในแต่ละเขตสุขภาพ จัดตั้งหอผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดขึ้น เพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยจิตเวชและการใช้ยาเสพติด ซึ่งจะส่งผลดีกว่าการส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลจิตเวชโดยตรง และมีมาตรฐานใกล้เคียงกัน ทั้งยังช่วยให้โรงพยาบาลจิตเวชได้ดูแลรักษาผู้ป่วยจิตเวชที่มีปัญหาแทรกซ้อนได้อย่างเต็มที่ โดยหอผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดแห่งใหม่ของโรงพยาบาลชัยภูมิมีการปรับภาพลักษณ์การบริการให้มีความทันสมัย และปรับภูมิทัศน์โดยรอบหอผู้ป่วยให้สวยงาม ส่งผลดีต่อสุขภาพจิตของผู้รับบริการ 

 

รวมถึงมีระบบการส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลภายในจังหวัดอย่างไร้รอยต่อ รองรับผู้ป่วยได้ทั้งสิ้น 30 เตียง เป็นอีกหนึ่งการพัฒนาระบบบริการที่ช่วยให้ผู้ป่วย ครอบครัว และชุมชนสามารถเข้าถึงบริการได้มากขึ้น สามารถกลับมาใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising