×

โควิด-19 ทำลูกค้าใช้งบโฆษณาน้อยลง MONO เผยไตรมาส 1/63 ขาดทุน 390.3 ล้าน พุ่ง 247.3%

08.05.2020
  • LOADING...

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) รายงานผลประกอบการไตรมาส 1/63 พบว่า มีรายได้รวมทั้งสิ้น 372.9 ล้านบาท ลดลง 197.2 ล้านบาท หรือ 34.6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่รายได้รวม 570.1 ล้านบาท ส่งผลให้ขาดทุนสุทธิ 390.3 ล้านบาท เพิ่มข้ึน 277.9 ล้านบาท หรือ 247.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ขาดทุน 112.4 ล้านบาท 

 

สาเหตุที่ทำให้รายได้ลดลงมากจนนำไปสู่ผลขาดทุน เกิดจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ลูกค้าลดการใช้งบโฆษณา ตลอดจนระดับกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ ส่งผลหลักต่อรายได้ธุรกิจหลักซึ่งมาจากการให้บริการสื่อโฆษณา ซึ่งไตรมาสนี้มีรายได้ทั้งสิ้น 293.9 ล้านบาท ลดลง 187.7 ล้านบาท หรือ 38.9% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่รายได้ 481.6 ล้านบาท 

 

ในขณะที่ยอดใช้บริการ MONOMAX เพิ่มขึ้น 40% ซึ่งนอกจากจะได้รับผลดีจากการกักตัวอยู่บ้าน ยังมาจากการให้บริการ MONOMAX ร่วมกับ 3BB และ HBO GO ภายใต้ช่ือแพ็กเกจ 3BB GIGATainment อีกด้วย แต่เนื่องจากเดือนมีนาคมเป็นช่วงสมัครและทดลองใช้งานล่วงหน้า จึงยังไม่มีบันทึกรายได้เข้ามา รายได้จะเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นไป โดย ณ สิ้นไตรมาส 1 มีจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 378,000 ราย

 

สำหรับแผนธุรกิจในปี 2563 มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจหลักตามโครงสร้างใหม่ของกลุ่มบริษัท ได้แก่ 1. ธุรกิจทีวีดิจิทัล ช่อง MONO29 2. บริการวิดีโอออนดีมานด์ (MONOMAX), 3. ปรับกระบวนการทำงานให้ทันสมัยและตอบโจทย์ลูกค้า 4. ธุรกิจโฮมช้อปปิ้ง และ 5. เป็นตัวแทนจัดหาคอนเทนต์ให้กับบริการ 3BB TV 

 

นอกจากนี้ได้วางแผนนโยบายควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่าย ในสถานการณ์ที่การควบคุมโรคระบาดยังไม่มีความแน่นอน โดยจะลดต้นทุนคอนเทนต์ งบการตลาด และค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยวางแผนลดต้นทุนการผลิตภาพยนตร์และซีรีส์ เนื่องจากผลกระทบจากโรคระบาดทำให้ไม่สามารถถ่ายทำได้ คาดว่าลดงบได้ 50-80% ของงบที่ตั้งไว้ประมาณ 200 ล้านบาท

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising