×

โมกหลวงริมน้ำ พร้อมเครือข่ายออกแถลงการณ์ แสดงจุดยืนปกป้อง-ยืนยันสิทธิเยาวชน คืนสถานะนักเรียนให้ ‘หยก’ โดยไร้เงื่อนไข

โดย THE STANDARD TEAM
20.06.2023
  • LOADING...
โมกหลวงริมน้ำ

วันนี้ (20 มิถุนายน) ที่บริเวณหน้ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) สหภาพคนทำงาน, องค์กรสังคมนิยมแรงงาน, โมกหลวงริมน้ำ, ครูขอสอน, เครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชน และเครือข่ายองค์กรพันธมิตร ร่วมอ่านแถลงการณ์แสดงจุดยืนเพื่อปกป้องและยืนยันสิทธิของเยาวชน และเรียกร้องการคืนสถานะนักเรียนให้หยก โดยไม่มีเงื่อนไข

 

โดยแถลงการณ์ระบุว่า จากกรณีที่ หยก เยาวชนอายุ 15 ปี เรียกร้องให้สถานศึกษาเคารพสิทธิเสรีภาพในเนื้อตัวร่างกาย โดยเรียกร้องให้เปิดกว้างเรื่องกฎระเบียบเครื่องแต่งกายและทรงผม ด้วยการอารยะขัดขืนแบบสันติวิธี จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางถึงความเหมาะสม และถูกกล่าวหาว่าเป็นพฤติกรรมสุดโต่ง และยังถูกสถานศึกษาละเมิดสิทธิในการศึกษา โดยอ้างถึงเรื่องกฎระเบียบที่ลิดรอนสิทธิเนื้อตัวร่างกาย และระเบียบการเข้ามอบตัว โดยไม่คำนึงถึงความเหมาะสม ข้อกฎหมาย และหลักการของสิทธิเด็กและเยาวชน

 

สหภาพคนทำงาน, องค์กรสังคมนิยมแรงงาน, โมกหลวงริมน้ำ, ครูขอสอน และเครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชน จึงต้องการแสดงจุดยืนเพื่อปกป้องและยืนยันสิทธิในการเรียกร้องและแสดงออกของเด็กและเยาวชน อันอยู่บนพื้นฐานของหลักการสิทธิเด็ก และขอเรียกร้องให้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ คืนสถานะนักเรียนให้หยกทันทีโดยไม่มีเงื่อนไข

 

และขอคัดค้านการประชุมที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 12.30 น. ที่อาคารสำนักงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งการประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหากรณีหยก แต่กลับไม่เปิดให้เยาวชนหรือตัวแทนของเยาวชนคนดังกล่าวได้เข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการนี้

 

และเรียกร้องให้กระทรวงศึกษาธิการ, กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, สถานศึกษาทุกแห่ง และทุกภาคส่วนในสังคม ศึกษาและเคารพในหลักการสิทธิเด็ก และผลักดันสนับสนุนให้เกิดกระบวนการที่เยาวชนและผู้เรียนในสถานศึกษาสามารถมีส่วนร่วมและมีอำนาจในการออกแบบกฎระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ส่งผลกระทบต่อตัวผู้เรียนหรือตัวเยาวชนได้

 

สุดท้าย เราขอยืนยันในสิทธิที่เด็กและเยาวชนทุกคนมี และไม่อาจถูกพรากไปได้ ตามหลักการในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ

 

  1. เด็กและเยาวชนทุกคนมีสิทธิในการเข้าถึงการศึกษาโดยถ้วนหน้า อย่างไม่มีเงื่อนไข
  2. เด็กและเยาวชนทุกคนมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นต่อกฎระเบียบ ชุมชนและสังคม โดยจะต้องได้รับการรับฟังและคุ้มครอง ไม่ถูกจำกัด ลิดรอนหรือควบคุม รวมทั้งไม่ถูกเลือกปฏิบัติ ด้วยเหตุผลด้านความแตกต่างทางความคิด
  3. เด็กและเยาวชนมีสิทธิในการมีส่วนร่วม แสดงความคิดเห็น และมีสิทธิในการตัดสินใจในกระบวนการที่เกี่ยวข้องหรือส่งผลกระทบต่อตัวเด็กและเยาวชน
  4. การดำเนินการใดๆ ก็ตาม ให้คำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของเด็กและเยาวชนเป็นลำดับแรก

 

พวกเรา ขอยืนเคียงข้างทุกการแสดงออกของเยาวชนซึ่งเป็นสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐาน อันเป็นพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงของสังคมและยุคสมัย เพื่อสิทธิในการศึกษา ระบบการศึกษาที่เป็นธรรมและเท่าเทียม และคุณภาพชีวิตที่ดีของเด็กและเยาวชนทุกคนต่อไป

 

ขณะที่ก่อนหน้านี้มีเอกสารรายงานว่าวันนี้จะมีการประชุมของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, สหวิชาชีพ, ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2, ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ, นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ และตัวแทนผู้ปกครอง หารือที่กระทรวง พม. โดยเป็นเอกสารเผยแพร่วานนี้ (19 มิถุนายน) ส่งถึงผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising