×

คลังเตือนใช้สิทธิ คนละครึ่ง วันสุดท้าย ก่อน 22.59 น. เผยมีผู้ใช้สิทธิครบวงเงินเพียง 46% เท่านั้น

31.10.2022
  • LOADING...
คนละครึ่ง

กระทรวงการคลัง เตือนว่าวันนี้ (31 ตุลาคม) เป็นวันสุดท้ายของการใช้จ่ายในโครงการ คนละครึ่ง เฟส 5 และการเปิดรับลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 โดยผู้ที่ต้องการลงทะเบียนยังสามารถลงผ่านเว็บไซต์ได้ถึงเวลา 23.00 น. ของวันนี้ 

    

พรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เตือนว่า วันนี้ (จันทร์ที่ 31 ตุลาคม) เป็นวันสิ้นสุดโครงการคนละครึ่ง เฟส 5 โดยผู้ได้รับสิทธิทุกรายสามารถใช้จ่ายได้ภายในวันนี้ จนถึงเวลา 22.59 น.


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


กระทรวงการคลังยังเปิดเผยว่า ณ วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565 มีจำนวนผู้ใช้สิทธิครบวงเงินโครงการ 800 บาทแล้ว จำนวน 11.08 ล้านคน หรือคิดเป็น 46.12% ของผู้ใช้สิทธิทั้งหมด และมีจำนวนผู้ใช้สิทธิใกล้ครบวงเงินโครงการ 800 บาท (วงเงินคงเหลือน้อยกว่า 200 บาท) จำนวน 10.82 ล้านคน หรือคิดเป็น 45.05% ของผู้ใช้สิทธิทั้งหมด จึงขอเชิญชวนผู้ที่ยังมีสิทธิคงเหลือ เร่งใช้จ่ายให้ครบวงเงินโครงการภายในระยะเวลาที่กำหนด

 

ขณะเดียวกัน พรชัย ฐีระเวช ยังย้ำอีกว่า วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 เป็นวันสุดท้ายของการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 โดยประชาชนที่ต้องการได้รับสวัสดิการภายใต้โครงการฯ ไม่ว่าจะเป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้ว หรือยังไม่มีบัตรสวัสดิการจะต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคน โดยสามารถลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนได้ทั่วประเทศ ได้แก่ สาขาของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.), ธนาคารออมสิน, ธนาคารกรุงไทย, สำนักงานคลังจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ สังกัดกรมบัญชีกลาง, ที่ว่าการอำเภอทั้ง 878 อำเภอทั่วประเทศ ภายใต้กระทรวงมหาดไทย, สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร ทั้ง 50 เขต และศาลาว่าการเมืองพัทยา ตามวันและเวลาทำการของแต่ละหน่วยงาน หรือลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ welfare.mof.go.th ได้ตั้งแต่เวลา 06.00-23.00 น. ของวันนี้ 

 

ทั้งนี้ ผู้ลงทะเบียนที่ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนแล้วพบข้อความว่า ‘สถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์’ ผู้ลงทะเบียนกลุ่มดังกล่าวไม่ต้องดำเนินการใดๆ ในช่วงนี้ โดยขอให้รอผลการตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้ง ซึ่งจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติดังกล่าวในช่วงเดือนมกราคม 2566 

 

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนแล้วและพบข้อความว่า ‘สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์’ สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ ณ ที่ว่าการอำเภอ/สำนักงานเขต โดยหากพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องขอให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง หรือหากพบว่าข้อมูลที่ลงทะเบียนไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์ เช่น จำนวนบุตรที่อายุต่ำกว่า 18 ปี มีจำนวนมากกว่าข้อมูลบุตรที่ลงทะเบียนไว้ เป็นต้น ให้ติดต่อแก้ไข

 

โดยหากเป็นผู้ที่ลงทะเบียนที่หน่วยงานรับลงทะเบียนจะต้องติดต่อขอแก้ไขข้อมูล ณ หน่วยงานรับลงทะเบียนที่ผู้ลงทะเบียนได้ยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนไว้แล้วเท่านั้น และสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ สามารถติดต่อขอแก้ไขข้อมูลที่หน่วยงานรับลงทะเบียนใดก็ได้ โดยจะต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565 

 

ทั้งนี้ โฆษกกระทรวงการคลังกล่าวเพิ่มเติมถึงความคืบหน้าการเปิดรับลงทะเบียนโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน – 31ตุลาคม 2565 ณ เวลา 12.00 น. มีประชาชนลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้น 22,230,223 ราย โดยเป็นการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ 9,711,271 ราย และลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียน 12,518,952 ราย ซึ่งจำนวนผู้ลงทะเบียนข้างต้นเป็นเพียงจำนวนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ เท่านั้น โดยการเป็นผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติตามโครงการฯ อีกครั้งหนึ่ง

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising