×

โฆษกกลาโหมแจงปม ครม. อนุมัติงบลับ 21 ล้านบาท แม้ไม่อาจเปิดเผยได้ แต่ตรวจสอบได้ตามระเบียบยุคทักษิณ

โดย THE STANDARD TEAM
24.11.2021
  • LOADING...
คงชีพ ตันตระวาณิชย์

วันนี้ (24 พฤศจิกายน) พล.อ. คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม กล่าวภายหลังการประชุมสภากลาโหมครั้งที่ 11/2564 ถึงกรณีคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณลับของกระทรวงกลาโหมเมื่อวานนี้ (23 พฤศจิกายน) ว่างบลับเป็นเรื่องที่อนุมัติเพิ่มเติม เป็นการเปลี่ยนแปลงงบลับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ซึ่งเป็นไปตามแผนงานยุทธศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศและพร้อมเผชิญเหตุของกระทรวงกลาโหม 21.69 ล้านบาท โดยค่าใช้จ่ายของงบลับมีขอบเขตของการทํางานเป็นเรื่องการแก้ไขปัญหาความมั่นคงที่เป็นความลับ ไม่สามารถเปิดเผยได้ ซึ่งเป็นเรื่องความมั่นคง การข่าว การรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน และการจัดตั้งศูนย์บัญชาการกลาโหม แต่ไม่ใช่ศูนย์บัญชาการทหาร

 

ทั้งนี้ พล.อ. คงชีพ ยืนยันว่า โดยการใช้งบประมาณดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงบประมาณเงินราชการลับ ปี 2547 ตั้งแต่สมัยทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ โดยมีสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ และต้องรายงานผลสัมฤทธิ์ให้นายกฯ ทราบทุก 3 เดือน ตามระเบียบ พร้อมกับย้ำว่าการใช้งบลับเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ เพียงแต่ไม่สามารถเปิดเผยได้

 

ส่วนการจัดศูนย์บัญชาการกระทรวงกลาโหม ดูแลหน่วยความมั่นคง ที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันทั้งหมด มีที่ตั้งอยู่ที่กระทรวงกลาโหม โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดตั้งขึ้น เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ ซึ่งใช้ประชุมกับต่างประเทศด้วย พร้อมใช้ทำงานกับกระทรวงต่างๆ ด้วย รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานด้านความมั่นคง แต่ไม่ได้นำประเด็นดังกล่าวเข้ามาหารือในสภากลาโหมแต่อย่างใด

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising