×

จุรินทร์ ลุยสอบราคาปุ๋ยช่วยเกษตรกรลดต้นทุน จี้โรงพยาบาลเอกชนแจ้งราคายาและค่าบริการ

22.08.2019
  • LOADING...
โรงพยาบาลเอกชนแจ้งราคายาและค่าบริการ

หลังการประชุมคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ที่กระทรวงพาณิชย์ จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่า วันนี้เรื่องแรกที่ประชุมอนุมัติให้กรมการค้าภายในได้ไปตรวจสอบเรื่องการจำหน่ายปุ๋ยของเกษตรกร ซึ่งเป็นต้นทุนการผลิตกระทบต่อรายได้เกษตรกร โดยให้ตรวจสอบเรื่องราคาที่ต้องไม่แพงและให้ความเป็นธรรมต่อเกษตรกร 

 

เรื่องที่ 2 คือการติดราคารับซื้อพืชผลการเกษตรทั่วประเทศ ต้องมีความเป็นธรรมให้เกษตรกรทราบล่วงหน้าเร็วที่สุด มากที่สุด เพื่อให้เกษตรกรสามารถวางแผนการเก็บผลผลิตได้ ไม่เกิดความเสียหาย เช่นที่ได้ดำเนินการไปแล้วคือลำไย โดยเปลี่ยนการติดประกาศราคาจากช่วงเย็นมาเป็นช่วงเช้าเวลา 08.00 น. ทำให้เกษตรกรได้รับความเป็นธรรม ประสบผลสำเร็จเป็นตัวอย่าง 

 

เรื่องที่ 3 ที่ประชุมมีมติต่อเนื่องจากคณะกรรมการนโยบายปาล์มแห่งชาติ ให้ติดตั้งมิเตอร์เพื่อตรวจวัดเรียลไทม์ จึงต้องนำมาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการนี้เพื่อทราบ และให้กรมการค้าภายในไปดำเนินการให้เสร็จใน 2 เดือน 

 

ส่วนเรื่องที่ 4 คือเรื่องกำหนดการขนย้ายมะพร้าว เป็นการขอเพิ่มพื้นที่ควบคุมการขนย้ายมะพร้าวผลแก่เนื้อมะพร้าวขาวและเนื้อมะพร้าวแห้งที่นำเข้าจากต่างประเทศ โดยขออนุมัติกำหนดพื้นที่เพิ่มที่ปัตตานีใน 6 อำเภอ เห็นชอบกำหนดให้พื้นที่อำเภอเมือง, อำเภอสายบุรี, อำเภอยะหริ่ง, อำเภอปะนาเระ, อำเภอหนองจิก และอำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี เป็นพื้นที่ควบคุมการขนย้ายสินค้ามะพร้าวที่นำเข้าเพิ่มเติมจากเดิมที่กำหนดไว้ 7 จังหวัด 10 อำเภอ ตามเงื่อนไขปริมาณที่ควบคุมการขนย้าย จึงเพิ่มไป และกำหนดวันที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. นัดผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดมาหารือเรื่องแก้ไขปัญหานี้ 

 

จุรินทร์กล่าวต่อว่า เรื่องสำคัญคือความคืบหน้าเรื่องการแจ้งราคายาของโรงพยาบาลเอกชน ซึ่งได้ติดตามประกาศ กกร. เรื่องการแจ้งราคาการกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขเกี่ยวกับการจำหน่ายยารักษาโรคเวชภัณฑ์ ค่าบริการทางแพทย์ และบริการอื่นของสถานพยาบาล โดยโรงพยาบาลเอกชนทั้งหมด 353 ราย แจ้งข้อมูลแล้ว 301 ราย ยังไม่แจ้งข้อมูล 48 ราย ทั้งนี้กรมการค้าภายในรายงานว่า ได้ออกหนังสือเรียกไปยังโรงพยาบาลทั้ง 48 รายมาห้อยท้ายคำชี้แจง และในนี้มีโรงพยาบาลที่ยังไม่แจ้งจริงๆ 28 รายเกี่ยวกับข้อเท็จจริงตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 เรื่องนี้ต้องกำกับดูแลให้เป็นไปตามมติของ กกร. ก่อนหน้านี้

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories