×

สธ. เผยผลตรวจโควิด-19 กลุ่มทหารอเมริกันเข้าไทย 110 นาย ชุดแรก 71 นายไม่พบเชื้อ อีก 39 นายรอผล

โดย THE STANDARD TEAM
05.08.2020
  • LOADING...

วันนี้ (5 สิงหาคม) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รายงานความคืบหน้าผลการสอบสวนและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีกลุ่มทหารสหรัฐอเมริกาเดินทางเข้ามาร่วมฝึกในประเทศไทย ซึ่งการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรของผู้เดินทางกลุ่มนี้ เป็นไปตามข้อกำหนดศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ฉบับที่ 12 ข้อ 2 โดยเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเมื่อวันที่ 3 สิงหาคมที่ผ่านมา 

 

โดยผู้เดินทางกลุ่มนี้ผ่านการตรวจหาเชื้อก่อโรคโควิด-19 ตามมาตรการของ ศบค. อย่างเข้มงวด และเข้าสถานกักกันตัวของรัฐแบบทางเลือก (Alternative State Quarantine: ASQ) จำนวน 14 วัน โดยผลการตรวจคัดกรองเบื้องต้น ไม่พบผู้ที่มีอาการตามเกณฑ์เฝ้าระวัง ซึ่งผลการดำเนินงานมีดังนี้

 

วันที่ 3 สิงหาคม 2563 

  1. ทหารสหรัฐฯ กลุ่มแรกจำนวน 71 นาย เป็นคณะที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญทหารสหรัฐฯ เข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดกับคณะครูอาจารย์ของกองทัพบกไทย เพื่อพัฒนาการฝึกทั้งหมด โดยทหารทุกนายได้รับการตรวจหาเชื้อก่อโรคโควิด-19 ทางห้องปฏิบัติการครั้งที่ 1 รวมจำนวนทั้งสิ้น 71 นาย ทั้งหมดให้ผลเป็นลบ
  2. ทหารสหรัฐฯ จากฐานทัพสหรัฐฯ ในญี่ปุ่น จำนวน 32 นาย โดยทหารทุกนายได้รับการตรวจหาเชื้อก่อโรคโควิด-19 ทางห้องปฏิบัติการครั้งที่ 1 รวมจำนวนทั้งสิ้น 32 นาย อยู่ระหว่างรอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

 

วันที่ 4 สิงหาคม 2563

ทหารสหรัฐฯ จากฐานทัพสหรัฐฯ ในญี่ปุ่น จำนวน 7 นาย โดยทหารทุกนายได้รับการตรวจหาเชื้อก่อโรคโควิด-19 ทางห้องปฏิบัติการครั้งที่ 1 รวมจำนวนทั้งสิ้น 7 นาย อยู่ระหว่างรอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

 

ส่วนคำแนะนำสำหรับประชาชน ทางกระทรวงสาธารณสุขได้ทำการตรวจหาเชื้อก่อโรคโควิด-19 ในกรณีดังกล่าว ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกัน แม้ว่าจะมีการตรวจจากต่างประเทศแล้ว แต่ต้องตรวจที่ไทยตามมาตรการของ ศบค. ทุกนาย และมีการติดตามกักตัว 14 วัน เพื่อให้เกิดความมั่นใจและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนชาวไทย 

 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะไม่มีการติดเชื้อภายในประเทศมาอย่างต่อเนื่องก็ตาม แต่ขอให้ประชาชนทุกคนเข้มงวดกับมาตรการป้องกันอย่างเต็มที่เหมือนเช่นเดิม โดยสวมหน้ากาก ล้างมือบ่อยๆ แยกของใช้ เว้นระยะห่าง ลดการเดินทางออกนอกบ้าน สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising