×
383520

สธ. เห็นชอบให้ใช้ตำรับยาที่มีกัญชาปรุงผสมในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลได้

โดย THE STANDARD TEAM
26.07.2020
  • LOADING...

วันนี้ (26 กรกฎาคม) นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ให้สัมภาษณ์ว่า ขณะนี้มีประชาชนที่สนใจเข้ารับรักษาในคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐทั้ง 291 แห่งทั่วประเทศ กว่า 60,000 ครั้ง และเพื่อเป็นการเพิ่มการเข้าถึง และให้ประชาชนได้รักษาด้วยยากัญชาแผนไทยที่ปลอดภัย มีคุณภาพ มาตรฐาน ถูกกฎหมาย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจึงได้ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ที่มีแพทย์แผนไทยปฏิบัติงานประจำ ใช้ตำรับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ 16 ตำรับ โดยคัดเลือกตำรับที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่

 

นพ.มรุต กล่าวต่อว่า เพื่อเป็นการส่งเสริม พัฒนาองค์ความรู้ด้านการปลูกและใช้ประโยชน์ ทางการแพทย์แผนไทยนำผลผลิตที่ได้ปรุงเป็นยาน้ำมันสนั่นไตรภพและผลิตเป็นยากัญชาในระบบโรงงาน WHO-GMP สำหรับสถานบริการสาธารณสุขทั่วประเทศ จึงได้ให้ รพ.สต. ที่มีความพร้อม 152 แห่ง ร่วมมือกับวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ ขยายการปลูกพืชกัญชาสำหรับใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ซึ่งได้ตั้งเป้าจำนวนผู้รับบริการประมาณ 15,200 คน ขณะนี้นำร่องไปแล้ว 4 แห่ง คือ รพ.สต. คลองม่วง จังหวัดนครราชสีมา รพ.สต. เชียงพิณ จังหวัดอุดรธานี รพ.สต. บ้านนายอเหนือ จังหวัดสกลนคร และ รพ.สต. บ้านนาปะขอ จังหวัดพัทลุง

 

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขมีแหล่งปลูกกัญชาเพื่อใช้ทางการแพทย์แผนไทย 6 แห่ง คือ วิสาหกิจชุมชนฯ เพชรสานนา จังหวัดลำปาง, วิสาหกิจชุมชนฯ บ้านทุ่งแพม จังหวัดแม่ฮ่องสอน, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จังหวัดปทุมธานี, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน จังหวัดสกลนคร และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 

 

นอกจากนี้ยังมีแหล่งผลิตตำรับยากัญชา 6 แห่ง คือ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย จังหวัดแพร่, กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร, โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร จังหวัดสกลนคร, โรงพยาบาลคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์, โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี และโรงพยาบาลดอนตูม จังหวัดนครปฐม

 

พิสูจน์อักษร: ภาวิกา ขันติศรีสกุล

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories