×

ยุติธรรม ให้เยี่ยมญาติผ่าน LINE Visit เตือนอย่านำภาพสนทนาไปเผยแพร่ต่อ จะถูกตัดสิทธิเยี่ยม

โดย THE STANDARD TEAM
03.05.2020
  • LOADING...

วันนี้ (3 พฤษภาคม) สมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวถึงกรณีที่กรมราชทัณฑ์กำหนดมาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในเรือนจำผ่านการงดเยี่ยมญาติในพื้นที่ และได้นำเทคโนโลยีการเยี่ยมญาติผ่านหน้าจอมือถือ โดยใช้แอปพลิเคชัน LINE หรือ LINE Visit แทนนั้น มีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยาก และสามารถทำได้ด้วยตนเองตามขั้นตอนที่กรมราชทัณฑ์กำหนดเพียง 3 ขั้นตอน คือ 

 

  1. ให้ญาติผู้ต้องขังกดเพิ่มเพื่อนของ ID LINE ที่ชื่อว่า visit cida หรือทางคิวอาร์โค้ด

 

  1. เข้าสู่การลงทะเบียนเพื่อแสดงตัวตน โดยใช้เอกสาร 2 ฉบับ คือ ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน และภาพถ่ายใบเสร็จชำระค่าบริการของหมายเลขโทรศัพท์มือถือ หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียบซิมโทรศัพท์มือถือที่ใช้เป็นหมายเลขเพื่อติดต่อทาง LINE เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ รวมถึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน และเมื่อผ่านการตรวจสอบแล้ว 

 

  1. ญาติที่ประสงค์จะเยี่ยมผู้ต้องขังต้องแจ้งความประสงค์ขอเยี่ยมผ่านทาง LINE จากนั้นเจ้าหน้าที่จะจัดคิว และแจ้งวัน เวลา นัดหมายให้วิดีโอคอลผ่านแอปพลิเคชัน LINE เพื่อเยี่ยมผู้ต้องขัง โดยให้เยี่ยมได้ครั้งละไม่เกิน 10 นาที เพื่อให้บริการกับญาติผู้ต้องขังรายอื่นอย่างทั่วถึง 

 

อย่างไรก็ดี สำหรับญาติของผู้ต้องขังที่จะลงทะเบียนได้นั้น ต้องเป็นไปตามรายชื่อที่ผู้ต้องขังแจ้งไว้กับเจ้าหน้าที่ ซึ่งไม่เกิน 10 คน ทั้งนี้ การเยี่ยมแบบ LINE Visit นั้นจะให้สิทธิผู้ต้องขังเดือนละ 1 ครั้ง ยกเว้นในรายที่เป็นผู้ต้องขังห้ามเยี่ยม เพราะทำผิดวินัย

 

“แม้การเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 จะเข้มข้นมากในหลายพื้นที่ แต่เพื่อรักษาสัมพันธภาพระหว่างผู้ต้องขังและญาติ และลดอาการเครียดของผู้ต้องขัง ทางกรมราชทัณฑ์จึงต้องนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วย แต่ยอมรับว่าการวิดีโอคอลนั้นอาจมีผู้บันทึกภาพนิ่ง เสียง หรือวิดีโอ เพื่อไปเผยแพร่สู่โลกภายนอกได้ ผมจึงขอเตือนว่าห้ามกระทำ เพราะจะถูกตัดสิทธิการเยี่ยมผ่านระบบ LINE Visit ทันที” สมศักดิ์กล่าว

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising