×

คลังเร่งแก้หนี้ เตรียมตั้งบริษัทร่วมทุน JV AMC ภายใน Q1 ตั้งเป้าช่วยลูกหนี้ NPL มูลหนี้ 2.3 แสนล้านบาท

11.01.2024
  • LOADING...

กระทรวงการคลังเตรียมจัดตั้งบริษัทร่วมทุนระหว่างธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ (SFIs) และบริษัทบริหารสินทรัพย์ (JV AMC) ภายในไตรมาสแรกของปีนี้ โดยตั้งเป้าช่วยเหลือลูกหนี้ NPL ประมาณ 3 ล้านบัญชี มูลหนี้ 2.3 แสนล้านบาท

 

วันนี้ (11 มกราคม) เผ่าภูมิ โรจนสกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมจัดตั้งบริษัทร่วมทุนระหว่างธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ (SFIs) และบริษัทบริหารสินทรัพย์ (Joint Venture Asset Management Company: JV AMC) ในสัดส่วน 50:50 ภายในไตรมาสแรกของปีนี้ โดยตั้งเป้าช่วยเหลือลูกหนี้ที่เป็นหนี้เสีย (NPL) คงค้างอยู่กับ SFIs ประมาณ 3 ล้านบัญชี มูลหนี้ 2.3 แสนล้านบาท

 

ทั้งนี้ AMC คือบริษัทหรือหน่วยงานที่มักถูกจัดตั้งโดยภาครัฐ สถาบันการเงิน หรือภาคเอกชนอื่นๆ เพื่อเข้ามาแก้ไขปัญหา NPL ให้กับสถาบันการเงินผ่านการซื้อ NPL ออกจากงบแสดงฐานะการเงินของสถาบันการเงิน

 

โดยปัจจัยสำคัญที่ทำให้กระทรวงการคลังต้องการผลักดัน JV AMC คือ เนื่องจากในอดีต SFIs มีข้อจำกัดเรื่องการปรับโครงสร้างหนี้ เช่น ไม่สามารถตัดต้นเงินได้ ค่าติดตามไม่คุ้มกับมูลหนี้ หลักเกณฑ์ที่มาตรฐานบัญชีที่เป็นอุปสรรค จึงเป็นปัญหาเรื้อรัง ขาดความคล่องตัว ทำให้หนี้เสียไม่ได้ถูกแก้ไข เกิดหนี้เสียหมักหมม

 

สำหรับบริษัทร่วมทุน JV AMC ที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้จะรับโอนลูกหนี้ขนาดวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาทจาก SFIs สู่บริษัทร่วมทุน JV AMC เพื่อปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้ลูกหนี้อย่างน้อย 1 ครั้ง โดยปรับลดเงินงวดให้ผ่อนชำระง่ายขึ้น ตัดต้นเงิน-ตัดจบหนี้ได้เร็วขึ้น เพื่อให้ประชาชนหลุดพ้นจากการเป็นหนี้เสีย และกลับเข้าสู่ระบบสินเชื่อได้อีกครั้ง

 

ขณะเดียวกันหนี้เสียของ SFIs จะถูกบริหารในมือของผู้เชี่ยวชาญเรื่องการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพโดยตรง นอกจากจะบริหารหนี้เสียได้คล่องตัวขึ้นแล้ว ยังทำให้ SFIs มีเงินทุนขยายการช่วยเหลือประชาชนอย่างกว้างขวางมากขึ้น 

 

คาด ธปท. เตรียมประกาศเกณฑ์ตั้ง JV AMC ภายในเดือนนี้

 

ก่อนหน้านี้ พรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ปัจจุบันธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่ระหว่างการพิจารณาออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อส่งเสริมการร่วมลงทุนของ SFIs และบริษัทบริหารสินทรัพย์ (บบส.) ในการจัดตั้ง JV AMC โดยคาดว่าจะสามารถออกประกาศได้ภายในเดือนมกราคม 2567

 

นอกจากนี้ ธนาคารออมสินอยู่ระหว่างการหารือเพื่อร่วมทุนจัดตั้ง JV AMC กับ บบส. ที่มีความเชี่ยวชาญและมีความสนใจร่วมลงทุนเพื่อจัดตั้ง JV AMC ซึ่งคาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการได้ภายในไตรมาสแรกของปี 2567 โดยในระยะแรกจะเริ่มช่วยเหลือลูกหนี้ของธนาคารออมสินก่อน และจะขยายความช่วยเหลือไปยังลูกหนี้ของ SFIs อื่นในระยะต่อไป 

 

กระทรวงการคลังคาดว่ามาตรการดังกล่าวจะช่วยให้การปรับโครงสร้างหนี้ลูกหนี้ของ SFIs มีความคล่องตัวและยืดหยุ่นมากขึ้น สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการแก้ไขหนี้ทั้งระบบอย่างบูรณาการให้กับประชาชนทุกกลุ่ม ทั้งภาคเกษตร ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising