×

รายงานผลลงมติ 10 รัฐมนตรี ในศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจ

โดย THE STANDARD TEAM
20.02.2021
  • LOADING...
เปิดพฤติการณ์ 10 รัฐมนตรี ที่ฝ่ายค้านยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ

การอภิปรายไม่ไว้วางใจ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา

 

พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

 

ไม่ไว้วางใจ (เห็นด้วย) จำนวน 206 คน
ไว้วางใจ (ไม่เห็นด้วย) จำนวน 272 คน
งดออกเสียง 3 คน
ไม่ลงคะแนน 0 คน
จำนวนผู้เข้าประชุม 481 คน

 

ดังนั้นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีมติไว้วางใจให้ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ดำรงตำแหน่งต่อไป

 


 

การอภิปรายไม่ไว้วางใจ อนุทิน ชาญวีรกูล

 

อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

 

ไม่ไว้วางใจ (เห็นด้วย) จำนวน 201 คน
ไว้วางใจ (ไม่เห็นด้วย) จำนวน 275 คน
งดออกเสียง 6 คน
ไม่ลงคะแนน 0 คน
จำนวนผู้เข้าประชุม 482 คน

 

ดังนั้นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีมติไว้วางใจให้ อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ดำรงตำแหน่งต่อไป

 


 

การอภิปรายไม่ไว้วางใจ พล.อ. อนุพงษ์ เผ่าจินดา

 

พล.อ. อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

 

ไม่ไว้วางใจ (เห็นด้วย) จำนวน 205 คน
ไว้วางใจ (ไม่เห็นด้วย) จำนวน 272 คน
งดออกเสียง 3 คน
ไม่ลงคะแนน 0 คน
จำนวนผู้เข้าประชุม 480 คน

 

ดังนั้นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีมติไว้วางใจให้ พล.อ. อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ดำรงตำแหน่งต่อไป

 


 

 

จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

 

ไม่ไว้วางใจ (เห็นด้วย) จำนวน 207 คน
ไว้วางใจ (ไม่เห็นด้วย) จำนวน 268 คน
งดออกเสียง 7 คน
ไม่ลงคะแนน 0 คน
จำนวนผู้เข้าประชุม 482 คน

 

ดังนั้นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีมติไว้วางใจให้ จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ดำรงตำแหน่งต่อไป

 


 

การอภิปรายไม่ไว้วางใจ ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ

 

ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 

ไม่ไว้วางใจ (เห็นด้วย) จำนวน 215 คน
ไว้วางใจ (ไม่เห็นด้วย) จำนวน 258 คน
งดออกเสียง 8 คน
ไม่ลงคะแนน 0 คน
จำนวนผู้เข้าประชุม 481 คน

 

ดังนั้นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีมติไว้วางใจให้ ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดำรงตำแหน่งต่อไป

 


 

การอภิปรายไม่ไว้วางใจ สุชาติ ชมกลิ่น

 

สุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงา

 

ไม่ไว้วางใจ (เห็นด้วย) จำนวน 212 คน
ไว้วางใจ (ไม่เห็นด้วย) จำนวน 263 คน
งดออกเสียง 5 คน
ไม่ลงคะแนน 1 คน
จำนวนผู้เข้าประชุม 481 คน

 

ดังนั้นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีมติไว้วางใจให้ สุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ดำรงตำแหน่งต่อไป

 


 

การอภิปรายไม่ไว้วางใจ ศักดิ์สยาม ชิดชอบ

 

ศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาค

 

ไม่ไว้วางใจ (เห็นด้วย) จำนวน 201 คน
ไว้วางใจ (ไม่เห็นด้วย) จำนวน 268 คน
งดออกเสียง 12 คน
ไม่ลงคะแนน 1 คน
จำนวนผู้เข้าประชุม 482 คน

 

ดังนั้นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีมติไว้วางใจให้ ศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ดำรงตำแหน่งต่อไป

 


 

การอภิปรายไม่ไว้วางใจ พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ

 

พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี

 

ไม่ไว้วางใจ (เห็นด้วย) จำนวน 204 คน
ไว้วางใจ (ไม่เห็นด้วย) จำนวน 274 คน
งดออกเสียง 4 คน
ไม่ลงคะแนน 0 คน
จำนวนผู้เข้าประชุม 482 คน

 

ดังนั้นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีมติไว้วางใจให้ พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ดำรงตำแหน่งต่อไป

 


 

การอภิปรายไม่ไว้วางใจ นิพนธ์ บุญญามณี

 

นิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

 

ไม่ไว้วางใจ (เห็นด้วย) จำนวน 206 คน
ไว้วางใจ (ไม่เห็นด้วย) จำนวน 272 คน
งดออกเสียง 4 คน
ไม่ลงคะแนน 0 คน
จำนวนผู้เข้าประชุม 482 คน

 

ดังนั้นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีมติไว้วางใจให้ นิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ดำรงตำแหน่งต่อไป

 


 

การอภิปรายไม่ไว้วางใจ ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า

 

ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

ไม่ไว้วางใจ (เห็นด้วย) จำนวน 199 คน
ไว้วางใจ (ไม่เห็นด้วย) จำนวน 274 คน
งดออกเสียง 5 คน
ไม่ลงคะแนน 1 คน
จำนวนผู้เข้าประชุม 479 คน

 

ดังนั้นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีมติไว้วางใจให้ ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำรงตำแหน่งต่อไป

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising