×

มิ่งขวัญ ประกาศลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรค ชี้หมดหน้าที่แล้ว ยืนยันจะทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชน

โดย THE STANDARD TEAM
23.05.2019
  • LOADING...

 

 

วันนี้ (23 พ.ค.) มิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ หัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่ ได้ยื่นหนังสือลาออกจากหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่ พร้อมระบุข้อความในหนังสือว่า เนื่องจากการบริหารจัดการในพรรคเศรษฐกิจใหม่ตามที่ข้าพเจ้าได้เคยแถลงข่าวไปแล้วก่อนหน้านี้ว่า การบริหารจัดการในพรรคได้แบ่งแยกภารกิจการทำงานออกเป็น 2 ส่วนอย่างชัดเจน กล่าวคือข้าพเจ้ามีหน้าที่ในการร่างนโยบายระบบเศรษฐกิจใหม่ การออกไปพูดกับสาธารณชนและสื่อต่างๆ

 

ส่วนการบริหารกิจการภายในพรรค การรับสมัครสมาชิกพรรค คัดเลือกผู้สมัคร การระดมทุน และการบริหารจัดการทางการเงินทั้งหมด เป็นหน้าที่รับผิดชอบของ สุภดิช อากาศฤกษ์ และทีมบริหารอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ดูแล บัดนี้ได้ผลการเลือกตั้งมาเป็นที่เรียบร้อย ข้าพเจ้าจึงเห็นว่าเป็นช่วงเวลาอันเหมาะสม จึงขอลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่

 

ทั้งนี้การลาออกเป็นการลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคเพียงอย่างเดียว หากแต่สถานะยังคงเป็นสมาชิกภาพของพรรคเศรษฐกิจใหม่ และตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในระบบบัญชีรายชื่อ โดยมี สุภดิช อากาศฤกษ์ รองหัวหน้าพรรคคนที่ 1 จะทำหน้าที่รักษาการแทนหัวหน้าพรรค ตามข้อบังคับพรรคข้อที่ 14  ไปก่อนจนกว่าจะมีการเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่

 

อนึ่ง การที่พรรคเศรษฐกิจใหม่ได้รับเลือกเป็นผู้แทนราษฎรในระบบบัญชีรายชื่อมาทั้งหมด 6 คนนั้น ข้าพเจ้าและผู้แทนราษฎรรวมทั้งหมด 6 คนจะรักษาคำมั่นสัญญาที่เคยได้ให้ไว้กับประชาชนตามที่ได้แถลงข่าวกับสื่อมวลชนในทุกๆ โอกาส ว่าจะปฏิบัติตามหน้าที่ต่างๆ อย่างเต็มความสามารถ ต่อชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

 

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

อ้างอิง:

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising