Menu
136258

ตรวจพบไมโครพลาสติกในอุจจาระมนุษย์ทั่วโลกเป็นครั้งแรก

24.10.2018
  • LOADING...
  • Loading...

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยการแพทย์แห่งกรุงเวียนนา (Medical University of Vienna) และหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมของออสเตรีย (Environment Agency Austria) ร่วมกันเสนอผลงานการวิจัยเกี่ยวกับพลาสติกปนเปื้อนที่ตรวจพบในอุจจาระของมนุษย์ ในเวทีการประชุมทางวิชาการด้านทางเดินอาหารที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปอย่าง United European Gastroenterology (UEG) ครั้งที่ 26 ที่ในปีนี้จัดขึ้นที่กรุงเวียนนา ออสเตรีย

 

ทีมวิจัยได้ทำการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้ชีวิตและการบริโภคของอาสาสมัครจำนวน 8 คน จาก7 ประเทศทั่วโลก ซึ่งได้แก่ สหราชอาณาจักร, ฟินแลนด์, รัสเซีย, โปแลนด์, เนเธอร์แลนด์, ออสเตรีย และอิตาลี โดยจะต้องมีการจดบันทึกกิจกรรมและอาหารต่างๆ ที่รับประทานเป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ ก่อนที่จะมีการเก็บตัวอย่างอุจจาระไปตรวจสอบ ซึ่งอาสาสมัคร 6 ใน 8 คนรับประทานอาหารทะเล อีกทั้งทุกคนยังมีประวัติทานอาหารจากหีบห่อและดื่มน้ำจากขวดพลาสติกอีกด้วย

 

จากการวิเคราะห์ตัวอย่างอุจจาระพบว่า ทีมนักวิจัยสามารถระบุความแตกต่างของพลาสติกได้มากสุดถึง 9 ชนิด โดย พอลิโพรไพลีน (Polypropylene – PP) และ พอลิเอทิลีน (Polyethylene Terephthalate – PET) ถูกตรวจพบมากที่สุด ซึ่งไมโครพลาสติกเหล่านี้นอกจากจะใช้เป็นองค์ประกอบสำคัญในบรรจุภัณฑ์ด้านอาหารแล้ว ยังสามารถเกิดขึ้นจากการเสื่อมสภาพของชิ้นพลาสติกขนาดใหญ่ได้อีกด้วย ซึ่งส่วนใหญ่มักมีขนาดเล็กกว่า 5 มิลลิเมตร โดยอาจจะลอยฟุ้งอยู่ในอากาศเข้าสู่ร่างกายของมนุษย์ จากการสูดดม รวมถึงการบริโภคสัตว์ชนิดอื่นๆ โดยเฉพาะสัตว์ทะเลที่เผลอบริโภคพลาสติกเหล่านี้เข้าไปอีกทอดหนึ่ง

 

ขั้นต่อไปของงานศึกษาวิจัยคือ การทำความเข้าใจว่า หากไมโครพลาสติกเหล่านี้เจือปนอยู่ในร่างกายของสิ่งมีชีวิต จะส่งผลต่อระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์อย่างไร จะเห็นได้ว่าปัญหาขยะพลาสติกล้นโลกไม่เพียงแต่จะยิ่งทำให้ภาวะโลกร้อนรุนแรงขึ้น แต่เจ้าพลาสติกที่ย่อยสลายยากเหล่านี้กำลังกล้ำกรายเข้าใกล้ความเป็นความตายของชีวิตมนุษย์เพิ่มมากขึ้นทุกขณะ อาจถึงเวลาที่จะต้องช่วยกันลดการใช้พลาสติกอย่างจริงจัง

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

อ้างอิง:

  • LOADING...
  • Loading...

READ MORE

FOLLOW US