×

เปิดเงื่อนไขกฎหมายนิรโทษกรรมฉบับก้าวไกล ใครเข้าเงื่อนไข ใครตัดสินชี้ขาด

โดย THE STANDARD TEAM
05.10.2023
 • LOADING...
ชัยธวัช ตุลาธน

วันนี้ (5 ตุลาคม) ชัยธวัช ตุลาธน สส. บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคก้าวไกล ยื่นร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้ซึ่งกระทำความผิดเนื่องจากการชุมนุมทางการเมือง การแสดงออกทางการเมืองของประชาชน พ.ศ. .… หรือกฎหมายนิรโทษกรรม ซึ่งหากกฎหมายนี้ผ่านการพิจารณาและประกาศใช้ จะทำให้ผู้ที่กระผิดโดยมีเหตุจูงใจทางการเมืองระหว่างการชุมนุมพ้นจากความผิดและความรับผิด

 

THE STANDARD เปิดเงื่อนไขกฎหมายนิรโทษกรรมฉบับก้าวไกล

 

เงื่อนไขกฎหมายนิรโทษกรรมฉบับก้าวไกล

 

เงื่อนไขนิรโทษกรรม

 

คดีที่เข้าเงื่อนไข

 • ร่วมชุมนุมทางการเมือง มีความผิดตามกฎหมาย 
 • นับวันกระทำผิดตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2549 ถึงวันที่กฎหมายนี้มีผลบังคับใช้ 
 • กระทำโดยมีมูลเหตุจูงใจทางการเมือง
 • เป็นคดีที่ไม่ขัดกับพันธกรณีตามกฎหมายระหว่างประเทศ
 • ให้ผู้กระทำพ้นจากความผิดและความรับผิดโดยสิ้นเชิง

 

คดีที่ไม่เข้าเงื่อนไข

 • เจ้าหน้าที่สลายชุมนุมเกินกว่าเหตุ
 • ความผิดต่อชีวิตตามกฎหมาย
 • ผิดตาม ป.อาญา ม. 113 (กบฏ)

 

ผู้วินิจฉัยชี้ขาด: 9 คน

 

 1. ประธานสภาผู้แทนราษฎร 
 2. ผู้นำฝ่ายค้าน
 3. ตัวแทนที่เสนอโดย ครม.
 4. ตัวแทนที่เสนอโดย สส. 2 คน
 5. ผู้พิพากษาหรืออดีตผู้พิพากษาในศาลยุติธรรม
 6. ตุลาการหรืออดีตตุลาการศาลปกครอง
 7. พนักงานอัยการหรืออดีตพนักงานอัยการ
 8. เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

 

ภาพประกอบ: กริน วสุรัฐกร

FYI
 • วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2549 คือวันชุมนุมวันแรกของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
 • ผู้ได้รับความเสียหายจากกฎหมายฉบับนี้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้
 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising