×

กทม. จัดประชุมรับฟังความเห็น ‘ร่างจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอย’ 6 กลุ่มเขต เริ่มนัดแรกวันนี้ที่กลุ่มเขตกรุงธนฯ เหนือ

โดย THE STANDARD TEAM
23.02.2024
  • LOADING...

วานนี้ (22 กุมภาพันธ์) เอกวรัญญู อัมระปาล ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และโฆษกของกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครได้เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงร่างประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดพื้นที่ทำการค้าและการขายหรือจำหน่ายสินค้าบนถนนหรือสถานสาธารณะ พ.ศ. 2566 ทางออนไลน์ ที่เว็บไซต์ http://law.go.th/listeningDetail?survey_id=MzIxM0RHQV9MQVdfRlJPTlRFTkQ ระหว่างวันที่ 17-31 มกราคม 2567 และขยายระยะเวลารับฟังความคิดเห็นไปจนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 

 

รวมทั้งจะมีการจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงร่างประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดพื้นที่ทำการค้าและการขายหรือจำหน่ายสินค้าบนถนนหรือสถานสาธารณะ ซึ่งมีกำหนดการดังนี้ 

 

  1. กลุ่มเขตกรุงธนฯ เหนือ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตบางกอกน้อย
  2. กลุ่มเขตกรุงเทพฯ ตะวันออก วันที่ 5 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 น. ณ ศาลาประชาคมเมืองมีนถิ่นทอง สำนักงานเขตมีนบุรี
  3. กลุ่มเขตกรุงเทพฯ กลาง วันที่ 6 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องมินิเธียเตอร์ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง
  4. กลุ่มเขตกรุงเทพฯ เหนือ วันที่ 8 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานเขตดอนเมือง
  5. กลุ่มเขตกรุงเทพฯ ใต้ วันที่ 11 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตยานนาวา
  6. กลุ่มเขตกรุงธนฯ ใต้ วันที่ 16 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตบางแค

 

โดยจะมีการเชิญผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร, สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร, ผู้อำนวยการเขตและผู้บริหารเขต, ผู้แทนสถาบันการศึกษา, คณะกรรมการจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอย, ผู้ค้าจุดผ่อนผันและนอกจุดผ่อนผัน และประชาชน มาประชุมเสวนา (Workshop) ร่วมกัน 

 

เพื่อให้การรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเป็นไปอย่างครบถ้วนและรอบด้าน ตลอดจนเพื่อนำความคิดเห็นต่างๆ ไปปรับปรุงแก้ไขประกาศกรุงเทพมหานครให้เป็นไปด้วยความรอบคอบ โปร่งใส และเกิดประสิทธิภาพอย่างแท้จริง

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising