×

ที่ประชุมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เลือก วรวิทย์ กังศศิเทียม เป็นประธานคนใหม่ หลังคนเก่าหมดวาระ

โดย THE STANDARD TEAM
05.03.2020
  • LOADING...

วันนี้ (5 มีนาคม) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 4 คนในชุดปัจจุบันคือ วรวิทย์ กังศศิเทียม, ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ และ ปัญญา อุดชาชน ได้ประชุมร่วมกับว่าที่ 4 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคือ อุดม สิทธิวิรัชธรรม อดีตประธานแผนกคดีคำสั่งคำร้องและขออนุญาตในศาลฎีกา, วิรุฬห์ แสงเทียน อดีตผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกาและอดีตรองประธานศาลฎีกา, จิรนิติ หะวานนท์ อดีตผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา และอดีตกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ (คตส.), นภดล เทพพิทักษ์ อดีตเอกอัครราชทูต เป็นครั้งแรกเพื่อเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญ แทน นุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญคนปัจจุบันที่หมดวาระและพ้นจากตำแหน่งตามคำสั่ง คสช. ที่ 24/2560 ลงวันที่ 20 เมษายน 2560 พร้อมกับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอีก 4 คน

 

มีรายงานว่า ในการประชุมมีผู้ได้รับเสนอชื่อ 4 คนคือ วรวิทย์, นครินทร์, ทวีเกียรติ และอุดม ซึ่งผลการลงคะแนน วรวิทย์ได้ 5 คะแนน และส่วนตุลาการคนอื่นได้คนละ 1 คะแนน

หลังจากนี้ทางสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญก็จะมีการแจ้งผลให้กับประธานวุฒิสภาทราบ เพื่อนำชื่อขึ้นทูลเกล้าฯ ทรงแต่งตั้งประธานศาลรัฐธรรมนูญ และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญต่อไป ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 204

 

สำหรับ วรวิทย์ กังศศิเทียม เกิดวันที่ 1 มีนาคม 2495 อายุ 68 ปี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง (กฎหมายมหาชน) ตุลาการศาลปกครองกลาง, รองอธิบดีศาลปกครองเชียงใหม่, อธิบดีศาลปกครองพิษณุโลก และตุลาการศาลปกครองสูงสุด ก่อนได้รับเลือกมาเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในเดือนกันยายน 2557

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising