×

เปิดรายละเอียดร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียม หลังผ่านชั้นกรรมาธิการฯ

โดย THE STANDARD TEAM
12.03.2024
  • LOADING...
ร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียม

หลังสภารับหลักการร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือที่รู้จักกันในนามของกฎหมายสมรสเท่าเทียมทั้ง 4 ฉบับ เมื่อ 21 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านมา เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีความหลากหลายทางเพศสามารถสมรสได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

 

ล่าสุดการพิจารณาในวาระ 2 รายมาตราในชั้นกรรมาธิการฯ ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว และคาดว่าจะเข้าสู่การพิจารณาของสภาในวาระ 2 และ 3 ในช่วงต้นเดือนเมษายน

 

THE STANDARD เปิดรายละเอียดร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมหลังผ่านชั้นกรรมาธิการฯ

 

ร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียม

 

ภาพประกอบ: ธิดามาศ เขียวเหลือ

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising