×

ชมคลิป: เมื่อร่างกฎหมาย #สมรสเท่าเทียม ถูกบันทึกในหน้าประวัติศาสตร์ไทยเป็นครั้งแรก

17.06.2022
  • LOADING...

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน เวลา 16.24 น. โดยประมาณ มติการลงคะแนนเสียงของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จากที่ประชุมรัฐสภา 406 คน ‘เห็นชอบ’ ให้ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. หรือร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียม ที่เสนอโดย ธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ ส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ถูกรองรับให้เข้าสู่วาระที่ 1 การรับหลักการด้วยคะแนนเสียงจำนวน 212 คน

 

เป็นเวลากว่า 2 ปีแล้วที่ร่างกฎหมาย #สมรสเท่าเทียม ฉบับนี้เดินทางโลดแล่นอยู่ทั้งในและนอกรัฐสภา ผ่านกระแสและมรสุมความเห็นต่างจากคนหลายกลุ่ม หลายความคิด ต้องติดอยู่ในสถานะวาระที่ถูกปัดตก วาระที่ถูกสั่งให้ไปศึกษาใหม่ซ้ำแล้วซ้ำเล่า

 

แม้วันนี้ร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมจะถูกลงมติให้สามารถเดินหน้าสู้ต่อไปได้ แต่ไม่ได้หมายความว่าวันนี้จะเป็นจุดสิ้นสุดของการต่อสู้ เพราะหากได้พิจารณาอย่างรอบด้านแล้ว วันนี้เป็นเพียงหนึ่งวันในหน้าประวัติศาสตร์ประเทศไทยที่จะถูกบันทึกไว้ว่า การต่อสู้เพื่อความเท่าเทียมได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการ

 

ตัดต่อ: วชิระ มากทรัพย์

วิดีโอ: รัชฌาพัฒน์ โพธิลิมปวรกุล

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising