×

ราคาหุ้นโรงไฟฟ้าพุ่ง! ขานรับโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน

10.10.2019
  • LOADING...
หุ้นโรงไฟฟ้า

เกิดอะไรขึ้น:

วานนี้ (9 ตุลาคม) รมว.พลังงาน เปิดเผยว่าจะสรุปหลักเกณฑ์โรงไฟฟ้าชุมชนภายใน 1 เดือนหลังจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งจัดขึ้นวานนี้ และมีหลายหน่วยงานเข้าร่วมการประชุม เช่น กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.), สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.), สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.), การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ (กฟผ.), ธนาคารออมสิน, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.), ภาคเอกชน และ ประชาชน

 

โดยในเฟสแรกคาดว่าจะดำเนินการสร้างโรงไฟฟ้าชุมชนราว 250 แห่ง ซึ่งในส่วนนี้รวมถึงโรงไฟฟ้าชุมชนรูปแบบเร่งด่วน (Quick Win) ราว 10-20 แห่งที่จะเริ่มผลิตไฟฟ้าได้ภายในครึ่งปีแรกของปี 2563 โดยเบื้องต้น พพ. ได้นำเสนอรูปแบบโรงไฟฟ้า 7 รูปแบบได้แก่

 

  1. โรงไฟฟ้าชีวภาพ (พืชพลังงาน)
  2. โรงไฟฟ้าไฮบริดก๊าซชีวภาพ (พืชพลังงาน)-พลังงานแสงอาทิตย์
  3. โรงไฟฟ้าชีวมวล
  4. โรงไฟฟ้าไฮบริดชีวมวล-พลังงานแสงอาทิตย์
  5. โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ (น้ำเสีย/ของเสีย)
  6. โรงไฟฟ้าไฮบริดก๊าซชีวภาพ (น้ำเสีย/ของเสีย)-พลังงานแสงอาทิตย์
  7. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

 

โดยโรงไฟฟ้าทั้ง 7 รูปแบบนี้เป็นเพียงข้อเสนอเบื้องต้น ซึ่งอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ ขณะที่โรงไฟฟ้าขยะจะแยกดำเนินงานออกต่างหาก เนื่องจากมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

ทั้งนี้ในที่ประชุมฯ ส่วนใหญ่เห็นด้วยให้วิสาหกิจชุมชนเข้าถือหุ้นในโรงไฟฟ้าสัดส่วนราว 10-30% โดยส่วนแบ่งรายได้จากการขายไฟฟ้าที่จะคืนแก่ชุมชนนั้นจะไม่ต่ำกว่า 0.25 บาทต่อหน่วย ซึ่งในรายละเอียดนี้จะมีการพิจารณาเพิ่มเติมอีกครั้ง

 

กระทบอย่างไร:

ราคาหุ้นโรงไฟฟ้าปรับขึ้นอย่างโดดเด่นสอดรับกับประเด็นดังกล่าว ได้แก่

 

GPSC วานนี้ราคาปิดที่ 77.75 บาท เพิ่มขึ้นจากราคาปิดวันก่อนหน้าที่ 73.75 บาท หรือ 5.42% DoD ขณะที่วันนี้ราคาหุ้นมีการย่อตัวลงมาปิดช่วงเช้าที่ 75.00 บาท

 

BGRIM วานนี้ราคาปิดที่ 44.25 บาท เพิ่มขึ้นจากราคาปิดวันก่อนหน้าที่ 43.00 บาท หรือ 2.91% DoD และเพิ่มขึ้นต่อในวันนี้ โดยราคาปิดช่วงเช้าที่ 45.00 บาท

 

CKP วานนี้ราคาปิดที่ 5.85 บาท เพิ่มขึ้นจากราคาปิดวันก่อนหน้าที่ 5.70 บาท หรือ 2.63% DoD และเพิ่มขึ้นต่อในวันนี้ โดยราคาปิดช่วงเช้าที่ 5.95 บาท

 

GULF วานนี้ราคาปิดที่ 160.50 เพิ่มขึ้นจากราคาปิดวันก่อนหน้าที่ 157.50 บาท หรือ 1.9% DoD ขณะที่วันนี้ราคาย่อตัวลงเล็กน้อย ปิดช่วงเช้าที่ 160.00 บาท

 

และ BPP ราคาปิดวานนี้ที่ 18.60 บาท เพิ่มขึ้นจากราคาปิดวันก่อนหน้าที่ 18.30 บาท หรือ 1.64% DoD และเพิ่มขึ้นต่อในวันนี้ โดยราคาปิดช่วงเช้าที่ 18.90 บาท

 

มุมมองระยะสั้น:

SCBS ประเมินว่าโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนช่วยสร้าง Sentiment เชิงบวกในระยะสั้นต่อราคาหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้า ขณะที่การรับรู้รายได้คาดว่ายังคงต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง เนื่องจากเป็นการลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าแผนระยะยาว อย่างไรก็ตาม หากผู้ประกอบการเตรียมเสนอลงทุนโรงไฟฟ้าชุมชนแบบเร่งด่วน คาดว่าจะสามารถรับรู้รายได้ได้ภายในครึ่งปีแรกของปี 2563

 

มุมมองระยะยาว:

SCBS ประเมินว่าโครงการนี้จะสร้างประโยชน์ให้กับหลายๆ ฝ่าย ไม่เพียงแต่เฉพาะผู้ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าที่จะมีกระแสเงินสดเข้ามาในอนาคต หรือประเทศชาติที่จะมีความมั่นคงทางด้านพลังงานไฟฟ้าเท่านั้น แต่ชุมชมเหล่านั้นจะได้ประโยชน์ไปด้วย 

 

สอดคล้องกับหนึ่งในนโยบายหลักของกระทรวงพลังงานที่ต้องการให้ชุมชนได้มีโอกาสลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน เพิ่มรายได้ด้วยการให้ประชาชนเข้าถึงและเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้า ทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง ช่วยยกระดับชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชนนั้นๆ อย่างไรก็ตาม โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนยังต้องผ่านอีกหลายขั้นตอน เช่น การกำหนดพื้นที่ที่เหมาะสม ขนาดของโรงไฟฟ้า ตลอดจนกฎระเบียบหลักเกณฑ์ต่างๆ ในการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าชุมชน ซึ่งคาดว่าน่าจะทราบรายละเอียดภายใน 1 เดือนนับจากนี้

 

ข้อมูลพื้นฐาน:

โรงไฟฟ้าแบบเร่งด่วน เป็นโรงไฟฟ้าที่สร้างเสร็จแล้วหรือใกล้เสร็จ และรวมถึงเป็นโครงการที่ภาครัฐเคยให้การสนับสนุน แต่เพียงติดปัญหาการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ ซึ่งอนุญาตให้เอกชนเสนอโครงการเข้ามาพิจารณาก่อนได้เพื่อเป็นโรงไฟฟ้าชุมชนต้นแบบ

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories