×

ยอดสินเชื่อกลุ่มธนาคารเดือน พ.ย. เติบโต MoM ระดับต่ำ ขณะที่แนวโน้มกำไร 4Q64 คาดจะลดลงตามปัจจัยฤดูกาล

22.12.2021
  • LOADING...
สินเชื่อกลุ่มธนาคาร

เกิดอะไรขึ้น:

SCBS ได้รวบรวมยอดสินเชื่อของกลุ่มธนาคารพาณิชย์เดือนพฤศจิกายน 2564 โดยรวมพบว่าเพิ่มขึ้น 0.5%MoM โดยธนาคารส่วนใหญ่มีทิศทางคละเคล้ากัน แต่มีธนาคารที่เติบโตอย่างโดดเด่น ได้แก่ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ (BBL) เพิ่มขึ้น 1.6%MoM ซึ่งคาดว่าส่วนใหญ่มาจากสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่, บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) เพิ่มขึ้น 1%MoM ซึ่งมาจากสินเชื่อทุกกลุ่ม แต่หลักๆ คือสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ และ บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร (KKP) เพิ่มขึ้น 3.2%MoM ซึ่งหลักๆ เกิดจากสินเชื่อเช่าซื้อและสินเชื่อที่อยู่อาศัย ขณะที่ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) และ บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป (TISCO) พบว่าสินเชื่อหดตัวลง MoM ในเดือนพฤศจิกายน 2564 

 

กระทบอย่างไร: 

ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมาราคาหุ้นกลุ่มธนาคารปรับตัวลดลง 2.6%MoM Underperform SET Index ที่ปรับตัวลดลง 1.4%MoM (ข้อมูล ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2564)

 

มุมมองระยะสั้น:

SCBS คาดแนวโน้มกำไร 4Q64 ของภาพรวมกลุ่มธนาคารจะลดลง QoQ โดยเกิดจากค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (OPEX) ที่เพิ่มขึ้น QoQ ตามปัจจัยฤดูกาล และกำไรจากเครื่องมือทางการเงินที่ลดลง แต่กำไรจะเพิ่มขึ้น YoY จากรายได้ที่สูงขึ้นจากการตั้งสำรองลดลง YoY และ OPEX ที่ลดลง YoY 

 

โดยภาพรวมตลอดทั้งปี 2564 กำไรของกลุ่มธนาคารจะเติบโต 30% โดยเกิดจาก Credit Cost ที่ลดลง 32 bps สินเชื่อที่เติบโต 4.7%, Non-NII ที่เพิ่มขึ้น 7% และอัตราส่วนต้นทุนต่อรายได้ลดลง 125 bps ขณะที่ NIM จะหดตัวลง 39 bps อย่างไรก็ดี หากตัดกำไรจากการขายหุ้น TIDLOR ของ BAY ออกไป พบว่ากำไรปี 2564 ของกลุ่มธนาคารจะเติบโต 21% 

 

มุมมองระยะยาว:

ด้านทิศทางกำไรปี 2565 ของกลุ่มธนาคารจะเติบโต 17% โดยได้รับการสนับสนุนจาก Credit Cost ที่ลดลง สินเชื่อที่เติบโต 5% ด้าน Non-NII จะเติบโตเล็กน้อย และอัตราส่วนต้นทุนต่อรายได้จะยังคงลดลง แต่ขณะที่ NIM ที่ลดลงเล็กน้อย (จากการปรับโครงสร้างหนี้แบบเบ็ดเสร็จในระยะยาว)

 

ทั้งนี้ประมาณการกำไรในปี 2565 ยังมี Upside จากแรงกดดันด้าน Credit Cost ที่ลดลง จากการผ่อนผันการจัดชั้น และการกันสำรองสำหรับลูกหนี้สินเชื่อที่เข้าร่วมโครงการปรับโครงสร้างหนี้แบบเบ็ดเสร็จในระยะยาว ซึ่งจะช่วยลดแรงกดดันต่อภาระการตั้งสำรองของกลุ่มธนาคาร และสร้างความมั่นใจว่า Credit Cost จะลดลงในปี 2565

 


 

ช่องทางติดตาม THE STANDARD WEALTH


Twitter: twitter.com/standard_wealth
Instagram: instagram.com/thestandardwealth
Official Line: https://lin.ee/xfPbXUP

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising