×
411664

ผู้บริหาร ‘ICHI’ ยื่นลาออก หลังถูก ก.ล.ต. สั่งปรับเงิน 33 ล้านบาท กรณีใช้ข้อมูลภายในเทรดหุ้น

23.10.2020
  • LOADING...

ผู้บริหาร ‘อิชิตัน กรุ๊ป’ ตัดสินใจลาออก หลัง ก.ล.ต. สั่งปรับเงินรวม 33 ล้านบาท จากกรณีใช้ข้อมูลภายในซื้อขายหุ้น โดย อิง ภาสกรนที ยืนยันไม่ได้ทำการซื้อขายหลักทรัพย์แต่อย่างใด ขณะที่ตัวบริษัทเตรียมทบทวนกฎระเบียบให้เข้มงวดขึ้น 

 

บมจ.อิชิตัน กรุ๊ป (ICHI) รายงานผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า บริษัทได้รับการกล่าวโทษจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในประเด็นเรื่องการใช้ข้อมูลภายในเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัท

 

โดยบริษัทขอชี้แจงว่า กรณีของ อิง ภาสกรนที ไม่ได้มีการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทแต่อย่างใด ส่วนกรณีของ อภิชาติ สุขจิรวัฒน์ เป็นเพียงการขายหลักทรัพย์เดิมของตัวเองที่มีอยู่ด้วยเหตุผลส่วนตัว ไม่ได้ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเพื่อการเก็งกำไรเช่นกัน

 

อย่างไรก็ตาม บริษัทจะทบทวนกฎระเบียบเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทให้รัดกุมและเข้มงวดมากกว่านี้ และยังคงให้ความสำคัญและยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลที่ดีของบริษัทจดทะเบียน โดยกรรมการและผู้บริหารทางการเงินขอแสดงความรับผิดชอบโดยการลาออก มีผลตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคมที่ผ่านมา

 

อิงลาออกจากตำแหน่ง รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการธรรมาภิบาล กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้อำนวยการ

 

อภิชาติลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน

 

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ก.ล.ต. ได้ใช้มาตรการลงโทษทางแพ่งกับผู้กระทำความผิด 3 ราย กรณีอาศัยข้อมูลภายในซื้อขายหุ้น ICHI โดยสั่งปรับเป็นเงินรวม 33.17 ล้านบาท พร้อมห้ามนั่งเป็นกรรมการและผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน 12 เดือน

 

มาตรการลงโทษดังกล่าวสืบเนื่องจาก ก.ล.ต. ได้รับข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้ตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า ช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ 2560 อภิชาติ ในฐานะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงินของ ICHI รู้ข้อมูลภายในเกี่ยวกับผลดำเนินงานปี 2559 ของ ICHI ที่มีกำไรสุทธิลดลง

 

โดยเป็นผลจากผลดำเนินงานไตรมาส 4 ปี 2559 มีผลขาดทุนสุทธิ และอภิชาติได้ขายหุ้น ICHI ออกไปเมื่อวันที่ 10-20 มกราคม 2560 จำนวน 2.52 ล้านหุ้น ทำให้ได้ประโยชน์จากการหลีกเลี่ยงผลขาดทุน ก่อนมีการเปิดเผยการดำเนินงานในงบการเงินประจำปี 2559 ต่อตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

 

ส่วน อิง ในฐานะรองกรรมการผู้อำนวยการ รู้ข้อมูลภายในเกี่ยวกับผลดำเนินงานปี 2559 ของ ICHI ที่มีกำไรลดลง และได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวกับ สุภาณี สุขพันธุ์ถาวร (พี่สาวของอิง) ช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกในการที่ สุภาณี ขายหุ้น ICHI เมื่อวันที่ 23 มกราคม ถึง 23 กุมภาพันธ์ 2560 จำนวน 10.26 ล้านหุ้น ทำให้ได้ประโยชน์จากการหลีกเลี่ยงผลขาดทุน ก่อนมีการเปิดเผยผลดำเนินงานในงบการเงินประจำปี 2559

 

สำหรับการเคลื่อนไหวของราคาหุ้น ICHI ในช่วงเวลาดังกล่าวพบว่า ระหว่างเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ 2560 ก่อนที่ ICHI จะประกาศผลดำเนินงานงวดปี 2559 และไตรมาส 4 ปี 2559 ออกมา ราคาหุ้นช่วงนั้นเคลื่อนไหวในระดับ 10.10-11.90 บาท แต่หลังจากประกาศผลดำเนินงานในงวดดังกล่าวแล้ว พบว่าราคาหุ้นทยอยลดลงต่อเนื่อง โดยมีระดับต่ำสุดของปี 2560 อยู่ที่ 7.70 บาท 

 

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories