×

คำขวัญวันเด็ก 2566 จากแรปเปอร์ขวัญใจน้องๆ Maiyarap, AUTTA และ AINN

14.01.2023
  • LOADING...
คำขวัญวันเด็ก 2566

วันเด็กแห่งชาติวนกลับมาอีกครั้งในทุกวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปี ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 14 มกราคม 2566 และแน่นอนว่าสีสันของวันเด็กที่ขาดไม่ได้ก็คือการมอบคำขวัญให้กับน้องๆ เพื่อเป็นแนวทาง แรงบันดาลใจ และคติในการใช้ชีวิต

 

THE STANDARD POP จึงถือโอกาสนี้ชวนพี่ๆ แรปเปอร์ขวัญใจน้องๆ อย่าง Maiyarap, AUTTA และ AINN มาร่วมมอบคำขวัญวันเด็กในปีนี้ โดยหวังว่าพวกเขาจะเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันให้เด็กๆ ในวันนี้เติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต

 

*คำขวัญวันเด็กเริ่มต้นในสมัยของ จอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี โดยมีคำขวัญว่า “จงบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและส่วนรวม” ส่วนในปีล่าสุด 2566 พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้มอบคำขวัญไว้ว่า “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี”

 

คำขวัญวันเด็ก 2566 คำขวัญวันเด็ก 2566 คำขวัญวันเด็ก 2566

 

ภาพประกอบ: พิชามญชุ์ วรรณสาร

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising