×

ลอรีอัล ประเทศไทย ได้รับรางวัล WEPs Awards จากโครงการกิจกรรมชุมชนส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ

05.11.2021
  • LOADING...
L'Oreal WEPs Awards

ถือเป็นข่าวที่น่าแสดงความยินดีเมื่อ ลอรีอัล ประเทศไทย ได้รับรางวัลชนะเลิศ UN Women 2021 Thailand Women’s Empowerment Principles Awards (WEPs) ในสาขาการส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศผ่านกิจกรรมชุมชนและอุตสาหกรรม รางวัลจัดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อเชิดชูเกียรติองค์กรที่มีแนวปฏิบัติที่ดีตามหลักการเสริมสร้างศักยภาพสตรีและส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศในภาคธุรกิจ ซึ่งจากการที่ ลอรีอัล ประเทศไทย ได้รับรางวัลชนะเลิศในสาขานี้ จึงได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล WEPs Awards ในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ที่จะมีการประกาศผลในวันที่ 18 พฤศจิกายน ในอันดับถัดไปด้วย

 

อินเนส คาลไดรา กรรมกรรมผู้จัดการ ลอรีอัล ประเทศไทย กล่าวเปิดใจว่า ตนเองรู้สึกภูมิใจที่ได้รับรางวัล WEPs Awards ที่ผ่านมาทางแบรนด์ได้ให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามหลักการเสริมสร้างศักยภาพและส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ และมุ่งดำเนินโครงการกิจกรรมชุมชนหลากหลายโครงการ หนึ่งในโครงการที่เราดำเนินมายาวนานตลอด 19 ปีคือ โครงการทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย ‘เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์’ (For Women in Science) ซึ่งได้มอบทุนวิจัยให้กับนักวิจัยสตรี เพื่อเป็นแรงสนับสนุนให้นักวิจัยสตรีไทยในการสร้างงานวิจัยที่สามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม ประเทศชาติ และผลักดันให้พวกเขาสามารถก้าวเข้าสู่วงการวิทยาศาสตร์ในระดับสากลได้

 

ไม่เพียงแค่นี้ ลอรีอัล ประเทศไทย ยังสนับสนุนสตรีผู้ขาดโอกาสผ่านโครงการฝึกทักษะอาชีพเสริมสวย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ‘Beauty for a Better Life’ ที่อบรมทักษะอาชีพช่างทำผมให้ผู้ขาดโอกาสให้สามารถประกอบอาชีพได้จริง และล่าสุด แบรนด์ลอรีอัล ปารีส ของเราได้เดินหน้าโปรแกรมการฝึกอบรม Stand Up ลดภัยคุกคามบนท้องถนนในประเทศไทย โดยเปิดอบรมออนไลน์ฟรีสำหรับองค์กรและบุคคลทั่วไป เพื่อให้สตรีไทยได้เรียนรู้วิธีการโต้ตอบอย่างปลอดภัยเมื่อถูกล่วงละเมิดอีกด้วย

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising