×

Live: ส.ส.-ส.ว.กำลังลงมติ ในการประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ 7 ฉบับ (18 พ.ย. 63)

โดย THE STANDARD TEAM
18.11.2020
  • LOADING...

วันที่ 17-18 พฤศจิกายนนี้ ต้องจับตาการประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อพิจารณาญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 จำนวน 7 ญัตติ ในจำนวนนี้รวมร่างแก้ไขเสนอโดยโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน หรือ iLaw ซึ่งมีประชาชนร่วมลงชื่อสนับสนุนร่วม 1 แสนคน

 

 

ประชุมร่วมรัฐสภา พิจารณาแก้รัฐธรรมนูญ 7 ฉบับ (18 พ.ย. 63) ช่วงที่ 1

 

ส.ส.-ส.ว.กำลังลงมติ ในการประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ 7 ฉบับ (18 พ.ย. 63) ช่วงที่ 2

 

ส.ส.-ส.ว.กำลังลงมติ ในการประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ 7 ฉบับ (18 พ.ย. 63) ช่วงที่ 3

 

สำหรับการลงมติต้องใช้เสียงกึ่งหนึ่งของรัฐสภา ซึ่งมีสมาชิกปัจจุบันรวม 732 คน แบ่งเป็น ส.ส. 487 คน และ ส.ว. 245 คน โดยหากจะผ่านญัตติต้องได้เสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง หรือ 366 เสียง โดยในจำนวนนี้ต้องมี ส.ว. อย่างน้อย 82 คน 

 

แก้รัฐธรรมนูญ

 

ติดตามการประชุมร่วมรัฐสภา พิจารณาร่างแก้รัฐธรรมนูญ 7 ฉบับ และการชุมนุมทางการเมืองได้ที่ Facebook: facebook.com/thestandardth,  Twitter: twitter.com/thestandardth และ Youtube: www.youtube.com/thestandardthailand

 

และอ่านบทความที่เกี่ยวข้องได้ที่ thestandard.co/category/news/politics

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories