×

สวยอย่างยั่งยืนกับ 8 กลยุทธ์เพื่อโลกสีเขียว

13.01.2024
  • LOADING...
สวยอย่างยั่งยืน

การดูแลโลกและสิ่งแวดล้อมเป็นหน้าที่ของทุกคน และการดูแลตัวเองในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะในเรื่องของความงามก็สามารถช่วยรักษ์โลกได้ในหลายวิธีเช่นกัน ซึ่งไม่ได้มีเพียงการประหยัดทรัพยากรหรือการรีไซเคิลเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการดูแลตนเองในชีวิตประจำวันอย่างยั่งยืน อย่าลืมว่าชีวิตประจำวันของทุกคนล้วนมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมาก ต่อไปนี้คือ 8 วิธีการง่ายๆ ที่เราทุกคนสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อช่วยรักษ์โลกผ่านการดูแลตัวเอง

 

 

ใช้ผลิตภัณฑ์ความงามที่มีส่วนผสมธรรมชาติ

ควรเลือกให้แน่ใจว่าปราศจากสารเคมีที่เป็นอันตราย ซึ่งไม่เพียงแต่ดีต่อผิวของคุณเท่านั้น แต่ยังช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

 

 

ลดการใช้พลาสติก

พยายามหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ที่บรรจุในพลาสติก และเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่บรรจุในวัสดุที่สามารถรีไซเคิลหรือย่อยสลายได้ เช่น กระดาษหรือแก้ว

 

 

ใช้ผลิตภัณฑ์ความงามที่อเนกประสงค์

หลีกเลี่ยงการซื้อผลิตภัณฑ์เฉพาะกิจจำนวนมาก และเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ได้หลายวัตถุประสงค์ เช่น ครีมทาหน้าที่สามารถใช้เป็นครีมบำรุงผิวกายได้

 

 

ลดการใช้น้ำ

ควรใช้น้ำอย่างประหยัดในขณะทำความสะอาดหน้าและล้างเครื่องสำอาง เช่น ปิดน้ำขณะทำความสะอาดหน้า และใช้น้ำอย่างพอเพียง

 

 

ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ทดลองกับสัตว์

การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ทดลองกับสัตว์เป็นวิธีหนึ่งในการแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

 

 

ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมาจากกระบวนการที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เช่น การใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากพลังงานทดแทน หรือเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีรีฟิล 

 

 

ทำความสะอาดและรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์

หลังจากใช้ผลิตภัณฑ์จนหมดแล้ว ควรทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์และนำไปรีไซเคิลเพื่อลดปริมาณขยะ

สวยอย่างยั่งยืน

 

สนับสนุนแบรนด์ที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

การสนับสนุนแบรนด์ที่มีนโยบายด้านความยั่งยืนและมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สามารถช่วยสนับสนุนการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อโลกไปพร้อมๆ กันได้

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising