×

เปิดตัว Isolation Unit สถานพักฟื้นผู้ป่วยโควิด-19 ลดความแออัดโรงพยาบาล ก่อนให้ผู้ป่วยกลับบ้าน

โดย THE STANDARD TEAM
26.03.2020
  • LOADING...

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ สำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาฯ (PMCU) และ Ozone Hotel สามย่าน จัดสรรสถานที่พักฟื้น หรือ Isolation Unit สำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการดีขึ้น โดยถือเป็นความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และเป็นต้นแบบของการบริการรักษาให้กับสถานพยาบาลอื่นๆ เพื่อลดความแออัดของโรงพยาบาลในช่วงติดตามผลอย่างเป็นระบบ จนมั่นใจ และให้ผู้รับการรักษากลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ

 

ความร่วมมือครั้งนี้เป็นการสนับสนุนเพื่อไม่ให้เชื้อโควิด-19 แพร่ระบาดมากขึ้น สิ่งสำคัญคือเป็นการรักษาผู้ที่มีอาการเริ่มดีขึ้น และไม่มีปัจจัยเสี่ยงใดๆ ต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน รวมถึงสามารถทำกิจวัตรประจำวัน และช่วยเหลือตนเองได้ โดยไม่มีความจำเป็นต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล แต่ยังต้องติดตามการดูแลจากทีมแพทย์ พยาบาล เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของโรคไปในวงกว้าง 

 

เมื่อผู้พักฟื้นผ่านการประเมินจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแล้ว และมีความมั่นใจว่าไม่ติดเชื้อโควิด-19 สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้ตามปกติ จึงจะอนุญาตให้สามารถกลับสู่ที่อยู่อาศัยของตนเองได้อย่างปลอดภัย ไม่แพร่เชื้อไปยังบุคคลอื่น โดยอยู่ในความดูแลของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

 

การจัดสรรพื้นที่พักฟื้น ได้รับความร่วมมือจาก ทพญ.จุไรภรณ์ วิจักขณวงศ์ และ บรรจง วิจักขณวงศ์ เจ้าของ Ozone Hotel ซึ่งตั้งอยู่บริเวณสามย่าน ถนนอุทยาน จุฬาฯ ซอย 5 ใกล้กับโรงพยาบาลจุฬาฯ มีความสะดวกกับทีมแพทย์และพยาบาลที่ดูแล แวดล้อมด้วยบรรยากาศที่ดี ที่สำคัญ คือเป็นตัวอย่างของโครงการที่ก่อประโยชน์สูงสุดสู่สังคมอย่างแท้จริง โดยเริ่มดำเนินการแล้วตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคมที่ผ่านมา

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories