×

ขนส่งทางบกขอความร่วมมือรถโดยสาร-รถบรรทุก ตรวจสอบความพร้อมของตัวรถเพื่อเลี่ยงอุบัติเหตุในฤดูฝน

17.06.2019
  • LOADING...
กรมการขนส่งทางบก

วันนี้ (17 มิ.ย.) พีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เผยว่าทางกรมการขนส่งทางบกได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารและรถบรรทุกกวดขันและกำชับผู้ขับรถให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง รวมทั้งตรวจสอบอุปกรณ์ส่วนควบ ความพร้อมของรถที่ทำการขนส่งอย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง เนื่องจากในช่วงฤดูฝนทำให้ความเสี่ยงอุบัติเหตุที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนเพิ่มสูงขึ้น

 

โดยทางด้านของตัวรถจะตรวจสอบสภาพความมั่นคงแข็งแรงของอุปกรณ์และส่วนควบของรถก่อนใช้งานทุกครั้ง เช่น สภาพยางรถ ระบบเบรก เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดจากความบกพร่องของตัวรถ ในกรณีรถพ่วงบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์

ให้ตรวจสอบและใช้อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับยึดตรึงตู้คอนเทนเนอร์ (Twist Lock) รถที่ติดตั้งระบบการทำงานของเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ หรือ GPS Tracking ผู้ประกอบการขนส่งต้องรับผิดชอบติดตามการใช้รถอย่างต่อเนื่อง

 

ซึ่งหากพบว่ามีการกระทำความผิดตามที่กฎหมายกำหนด ให้ดำเนินการแจ้งเตือนไปยังผู้ขับรถทันที โดยศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัดดำเนินการกำกับ ดูแล ตรวจสอบตลอด 24 ชั่วโมง หากพบผู้ขับรถกระทำความผิดและผู้ประกอบการขนส่งเพิกเฉย ไม่เร่งแก้ไข จะมีความผิดทั้งผู้ขับรถและผู้ประกอบการขนส่ง

 

ส่วนด้านของผู้ขับรถจะมีการกำชับตรวจตราไม่ให้ผู้ขับรถที่หย่อนความสามารถปฏิบัติหน้าที่ขับรถ โดยต้องมีการตรวจความพร้อมร่างกาย (ความอ่อนเพลีย) ตรวจปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจของผู้ขับรถต้องเป็นศูนย์ (0 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์) ตรวจสารเสพติดให้โทษหรือสารที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทอย่างเคร่งครัด รวมถึงห้ามไม่ให้ผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ หรือมีใบอนุญาตที่สิ้นอายุแล้ว หรือเป็นผู้ที่อยู่ระหว่างถูกพักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถปฏิบัติหน้าที่ขับรถโดยเด็ดขาด

 

ทั้งนี้หากประชาชนพบรถโดยสารสาธารณะมีพฤติกรรมการขับขี่ไม่ปลอดภัยหรือถูกเอาเปรียบจากการใช้บริการ โปรดแจ้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน สายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories