×
378600

‘ไครียะห์’ เขียนจดหมายถึง เกรตา ธันเบิร์ก เล่าถึงการต่อสู้เพื่อสิ่งแวดล้อมของเธอ ยกเกรตาเป็นแรงบันดาลใจ

โดย THE STANDARD TEAM
09.07.2020
  • LOADING...

วันนี้ (9 กรกฎาคม) ไครียะห์ ระหมันยะ เยาวชนวัย 17 ปี ซึ่งเดินทางมาจากอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เพื่อมาเคลื่อนไหว เรียกร้องให้ยุติโครงการ ‘จะนะ เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต’ ที่จะมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ในวันที่ 11 กรกฎาคนี้ ซึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ไครียะห์ได้เดินทางไปยื่นจดหมายถึงเกรตา ธันเบิร์ก นักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมผ่านทางสถานเอกอัครราชทูตสวีเดน โดยไครียะห์ได้เขียนจดหมายด้วยลายมือ ซึ่งมีใจความดังนี้

 

สวัสดี เกรตา ธันเบิร์ก ฉันได้ติดตามเรื่องราวและสิ่งที่คุณทำมาระยะหนึ่งแล้ว ในฐานะผู้เคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมชาวสวีเดนที่มีอายุน้อย แต่ทรงพลัง คุณมีความตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาวะโลกร้อนที่กำลังเป็นอยู่ในขณะนี้และกำลังรุนแรงมากขึ้นในอนาคต คุณเริ่มต้นด้วยการประหยัดพลังงาน หลีกเลี่ยงการกระทำทุกอย่างที่จะก่อให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์ ในขณะที่ผู้ใหญ่หลายคนไม่ได้สนใจการกระทำใดๆ ที่ก่อให้เกิดมลภาวะบนโลกใบนี้ จนทำให้คุณต้องออกมาแสดงออกเพื่อเรียกร้องให้พวกเขาหยุดพฤติกรรมดังกล่าว ซึ่งคุณทำมันได้ดีจนเป็นที่รับรู้อย่างกว้างขวาง และเป็นที่ยอมรับของสังคมโลก

 

ฉันรู้สึก และสัมผัสได้ถึงความมุ่งมั่น ความกล้าหาญ และความอดทนในตัวของคุณ นี่คือความยิ่งใหญ่ที่ฉันชื่นชมคุณด้วยหัวใจ

 

ฉันชื่อ ยะห์-ไครียะห์ ระหมันยะ อายุ 17 ปี เราน่าจะมีอายุรุ่นราวคราวเดียวกัน ฉันอาศัยอยู่ในหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆ ชื่อบ้านสวนกง ในตำบลนาทับ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ที่อยู่ติดริมทะเลอ่าวไทย ทางภาคใต้ของประเทศไทย พ่อแม่ของฉัน และคนส่วนใหญ่ที่นี่เป็นชาวประมงพื้นบ้าน จับสัตว์น้ำอย่างรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม บ้านของฉันในอำเภอจะนะ มีลำคลอง 2 สายที่ไหลลงสู่ทะเล มีระบบนิเวศโดยรวมที่อุดมสมบูรณ์ มีอากาศที่บริสุทธิ์มาก พวกเราสามารถจับสัตว์น้ำทะเลได้ง่ายหลากหลายชนิด ถือเป็นแหล่งรายได้ที่หล่อเลี้ยงฉันและครอบครัวมาตั้งแต่เกิดจนปัจจุบันนี้

 

สัตว์น้ำทะเลบ้านฉันจะถูกนำไปจำหน่ายที่ตลาดในตัวเมือง และจำนวนหนึ่งถูกนำส่งออกไปต่างประเทศ เช่น จีน เกาหลี มาเลเซีย สิงค์โปร์ ญี่ปุ่น ทะเลบ้านฉันจึงเป็นแหล่งผลิตอาหารให้กับคนจำนวนมาก ที่ไม่ใช่เฉพาะคนไทยเท่านั้น ทะเลบ้านฉันจึงเป็นเสมือนครัวของอาเซียน นอกจากนี้แล้ว บ้านของฉันยังมีการทำเกษตรแบบอินทรีย์ ปลูกข้าว ทำไร่แตงโม ทำสวน เลี้ยงสัตว์ และที่อำเภอจะนะยังมีการเลี้ยงนกเขาชวากันมาก จนกลายเป็นสัญลักษณ์ประจำเมือง

 

มาวันนี้ บ้านของฉันกำลังจะกลายเป็นเมืองแห่งอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ที่ต้องใช้เนื้อที่ของชายฝั่งทะเลเกือบ 20,000 ไร่ ซึ่งจะเปลี่ยนชุมชนของฉันให้เป็นพื้นที่รองรับโรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ กว่า 200 โรง รวมถึงอุตสาหกรรมหนักอย่างปิโตรเคมีก็จะเข้ามาอยู่ในพื้นที่แห่งนี้ด้วย อีกทั้งการก่อสร้างต่างๆ ในพื้นที่เขตนิคมฯ จะต้องตัดต้นไม้จำนวนมาก ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อน้ำและระบบนิเวศในคลองและทะเลในวงกว้าง หากเป็นเช่นนั้นจริงไม่ใช่เฉพาะชุมชนของฉันเท่านั้นที่จะได้รับผลกระทบ อากาศบริสุทธิ์ ระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม สังคม วิถีชีวิต วัฒนธรรม รวมถึงอาชีพของพ่อแม่ฉันและพวกเราทุกคนจะหายไป ทั้งหมดนี้จะนำไปสู่ความเสียหายในทุกด้านอย่างรุนแรงกับพวกเราในอนาคต และแน่นอนว่าจะเกิดมลพิษขึ้นจากกิจกรรมด้านอุตสาหกรรมเหล่านี้อย่างไร้การควบคุม อันจะส่งผลกระทบกับชั้นบรรยากาศของโลกที่จะก่อให้เกิดสภาวะโลกร้อนอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ 

 

ฉันเป็นคนรุ่นใหม่ในหมู่บ้านคนหนึ่งที่ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ในชุมชน เพราะฉันอยากเติบโตอยู่ในพื้นที่ที่มีสภาวะแวดล้อมที่ดีดังที่เป็นอยู่ในขณะนี้ และในอนาคตลูกหลานของฉันก็ต้องมีสิทธิ์ได้ใช้ชีวิตอยู่ในสภาวะเช่นนี้ด้วยเช่นกัน  

 

สถานการณ์เช่นนี้ ได้ทำให้ฉันคิดถึงคุณ เด็กสาวของโลกที่ไม่เคยย่อท้อต่อความคิดความเชื่อของตัวเอง ที่จะปกป้องโลกใบนี้ไว้ ส่วนฉันที่กำลังปกป้องบ้าน ชุมชน ทะเล และอากาศในพื้นที่เล็กๆ ของอำเภอจะนะ กำลังประสบกับปัญหาอุปสรรคมากมายจากระบบอำนาจของรัฐที่มีอยู่ และรวมถึงความคิดความเข้าใจของพี่น้องเราจำนวนหนึ่งที่อยากจะร่ำรวยจากนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งเขาไม่ได้คิดว่าสิ่งนั้นจะต้องแลกกับความหายนะครั้งใหญ่ของชุมชนและของโลกใบนี้ 

 

ฉันเดินทางจากบ้านในอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เข้ากรุงเทพมหานคร เมืองหลวงของประเทศ เป็นระยะทางกว่า 1,000 กิโลเมตร เพื่อมายื่นหนังสือถึงผู้นำประเทศของฉันอย่างไร้ความหวัง และไม่รู้ชะตากรรมในอนาคต หากแต่เป็นหนทางหนึ่งที่เราจำเป็นต้องทำ ในขณะเดียวกันนี้เพื่อนๆ ของฉันกำลังเดินทางไปเรียนหนังสือหลังจากโรงเรียนปิดมานานกว่า 3 เดือน ด้วยสถานการณ์โรคโควิด-19 มันทำให้ฉันคิดถึงความเสียสละอันยิ่งใหญ่ของคุณ ที่เคยเลือกที่จะต้องขาดเรียนหนังสือเพื่อปกป้องโลกใบนี้ไว้ สิ่งนี้ได้ทำให้พลังใจของฉันฟื้นคืนขึ้นอีกครั้ง ฉันจึงอยากบอกเล่าความคิด ความรู้สึก และเรื่องราวที่กำลังเกิดขึ้นกับฉันและพี่น้องของฉันให้คุณได้รับรู้ ด้วยหวังว่าพลังระหว่างเราทั้งสองคนจะเชื่อมโยงถึงกันได้ ซึ่งฉันจะได้นำไปใช้เพื่อการปกป้องบ้านเกิดและชุมชนของฉัน ซึ่งหมายถึงการได้ปกป้องโลกใบนี้ร่วมกันด้วย สิ่งที่คุณทำได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับฉัน ทำให้ฉันมั่นใจในสิ่งที่ฉันกำลังทำอยู่ ขอบคุณนะ เกรตา

 

ไครียะห์ ลงท้ายจดหมายว่า ด้วยความเชื่อมั่นและศรัทธา ไครียะห์ ระหมันยะ 9 กรกฎาคม 63 กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยหลังจากที่ยื่นจดหมายผ่านสถานเอกอัครราชทูตสวีเดนแล้ว จากนั้นก็เดินทางไปยื่นหนังสือต่อองค์การสหประชาชาติ (UN) และสหภาพยุโรป (EU) ก่อนที่จะเดินทางกลับอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ในช่วงเย็นวันนี้

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories