×

ธนาคารกรุงไทย รายงาน 9 เดือนแรกปีนี้ กำไร 21,825 ล้านบาท ลดลง 2.3% พร้อมร่วมทุน KTC ลุยสินเชื่อรายย่อย

19.10.2019
  • LOADING...
ธนาคารกรุงไทย กำไร

ธนาคารกรุงไทย รายงานผลประกอบการงวด 9 เดือน ปี 2562 มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของธนาคารเท่ากับ 21,825 ล้านบาท ลดลง 2.3% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากมีรายการพิเศษคือค่าใช้จ่ายสำรองด้อยค่าทรัพย์สินรอการขายฯ ช่วงครึ่งแรกของปี 2562 และค่าใช้จ่ายสำรองผลประโยชน์พนักงานกรณีเกษียณ หากไม่รวมรายการพิเศษดังกล่าว กำไรสุทธิส่วนที่เป็นธนาคารจะเพิ่ม 9.5% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 

 

รายได้รวมจากการดำเนินงานเท่ากับ 94,029 ล้านบาท เติบโต 7.1% ช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน หากไม่รวมรายได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินหลักประกันจำนองในไตรมาส 1/2562 รายได้รวมจากการดำเนินงานจะเติบโต 2.6%

 

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิอยู่ที่ 67,607 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.6% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน หากไม่รวมรายได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินหลักประกันจำนองในไตรมาส 1/2562 รายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้น 2.4%

 

ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ (NIM) อยู่ที่ 3.14% เพิ่มขึ้น 0.03% จากงบการเงินของธนาคารงวด 9 เดือน ปี 2561 ซึ่งอยู่ที่ 3.11% ซึ่งมาจากการบริการจัดการต้นทุนทางการเงิน

 

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยอยู่ที่ 26,422 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.3%% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายได้จากการดำเนินงานอื่นๆ ที่เติบโต 15.7% แต่รายได้จากค่าธรรมเนียมและบริการสิทธิลดลง 2.4% โดยได้รับผลกระทบจากการยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนเงินรายย่อยผ่านช่องทางดิจิทัล และค่าธรรมเนียม bancassurance ที่ลดลง 

 

ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน 45,857 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19.2% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

 

อัตราส่วนของสินเชื่อด้อยคุณภาพก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อรวม (NPLs Ratio-Gross) เท่ากับ 4.58% เพิ่มขึ้น 0.05% จาก 4.53% ณ 31 ธันวาคม 2561 

 

สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ปัจจุบันอยู่ที่ 86,221 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.6% จากสิ้นเดือนธันวาคม 2561 

 

นอกจากนี้ธนาคารกรุงไทยยังได้เข้าร่วมทุนกับ บมจ.บัตรกรุงไทย จัดตั้งบริษัท เคทีซี นาโน จำกัด และบริษัท เคทีซี พิโก (กรุงเทพ) จำกัด เพื่อขยายการให้บริการสินเชื่อรายย่อย

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories