×

กรุงศรีเปิดงบไตรมาส 1/64 กำไรสุทธิ 6,505 ล้านบาท ลดลง 7.1% จากปีก่อน

20.04.2021
  • LOADING...
กรุงศรีเปิดงบไตรมาส 1/64 กำไรสุทธิ 6,505 ล้านบาท ลดลง 7.1% จากปีก่อน

ธนาคารกรุงศรีอยุธยาเผยผลประกอบการไตรมาส 1/64 มีกำไรสุทธิ 6,505 ล้านบาท ลดลง 7.1% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน มาจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่ลดลง ขณะที่หากเทียบกับไตรมาส 4/63 นับว่ามีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 92.2% ซึ่งในไตรมาส 4/63 มีการตั้งสำรองเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับผลกระทบจากโควิด-19

 

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิไตรมาส 1/64 อยู่ที่ 19,189 ล้านบาท ลดลง 14.1% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน  

 

ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ (NIM) อยู่ที่ 3.07% ลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาส 4/63 ที่อยู่ระดับ 3.14%

 

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยอยู่ที่ 8,455 ล้านบาท ลดลง 1.8% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน มาจากการลดลงของรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ

 

เงินให้สินเชื่อรวมอยู่ที่ 6,365 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.3% จากไตรมาสก่อนหน้า ซึ่งเติบโตจากสินเชื่อเพื่อธุรกิจ สินเชื่อ SMEs และสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่เติบโต ขณะที่สินเชื่อเพื่อรายย่อยติดลบ 1.0% จากการชำระคืนสินเชื่อของลูกค้าตามปัจจัยด้านฤดูกาลและความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง

 

เงินรับฝากอยู่ที่ 53,959 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.9% จากไตรมาสก่อนหน้า โดยส่วนใหญ่มาจากเงินรับฝากออมทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น

 

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้อยู่ที่ 43.8% ปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าที่อยู่ระดับ 46.5%

 

อัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPL Ratio) อยู่ที่ 1.99% ปรับตัวดีขึ้นจาก ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2563 ที่อยู่ 2.00% 

 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ธนาคารมีเงินกองทุนที่ 276,000 ล้านบาท หรือเทียบเท่า 17.85% ของสินทรัพย์เสี่ยง โดยเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นของเจ้าของคิดเป็น 12.80%

 

ทั้งนี้ ทางธนาคารยังตั้งเป้าหมายสินเชื่อปี 2564 เติบโต 3-5% และคาดว่ารายได้ที่มิใช้ดอกเบี้ยจะทรงตัวเมื่อเทียบกับปี 2563 โดยจะควบคุมอัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพให้อยู่ระดับต่ำกว่า 2.7%  

 

เซอิจิโระ อาคิตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ภายใต้นโยบายการดำเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบระมัดระวังของกรุงศรีท่ามกลางสภาวะที่ท้าทาย พอร์ตสินเชื่อเพื่อธุรกิจของธนาคารยังคงเติบโตที่ 1.63% ในไตรมาสแรกของปี 2564

 

“เศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกมีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง โดยมีแรงสนับสนุนจากการขยายตัวของการส่งออก และมาตรการทางเศรษฐกิจที่ออกมากระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศ ทั้งนี้ การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ช่วงต้นเดือนเมษายน 2564 เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญต่อการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการขยายตัวของเศรษฐกิจในประเทศ กรุงศรีจึงปรับประมาณการการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในปี 2564 มาอยู่ที่ 2.2.% จาก 2.5%”

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising