×

ท่าปอมคลองสองน้ำ จังหวัดกระบี่

28.09.2020
  • LOADING...
ท่าปอมคลองสองน้ำ

ลำธารสายสั้นๆ ที่มีแหล่งกำเนิดจากน้ำผุดบนช่องเขาพระแก้ว มีลักษณะเป็นคลองน้ำใสสีเขียวมรกต เนื่องจากมีสารละลายของหินปูนและกำมะถันปนอยู่มาก คลองท่าปอมเป็นรอยต่อของสองน้ำคือ น้ำจืดและน้ำเค็ม ยามทะเลหนุนสูง น้ำในคลองที่จืดสนิทมีรสเค็มเล็กๆ กลายเป็นน้ำกร่อย เช่นเดียวกันยามที่ลด น้ำจืดจากป่าต้นน้ำจะดันน้ำทะเลไหลสู่อ่าว กลายเป็นคลองน้ำจืดโดยสมบูรณ์ 

 

นอกจากพื้นที่ธารน้ำที่มีลักษณะเป็นคลองรอยต่อระหว่างสองน้ำ ผืนป่าของที่นี่ยังเป็นจุดบรรจบของป่า 3 ชนิด ได้แก่ ป่าพรุน้ำจืด ป่าชายเลน และป่าดิบชื้น อยู่รวมกันอย่างกลมกลืน จึงเป็นที่อยู่อาศัยของทั้งปลาน้ำจืดและน้ำกร่อย

 

 

ภาพประกอบ: นิสากร ฤทธาภัย
  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories