×

กษัตริย์ที่ยังมีพระชนม์ชีพพระองค์ใด ครองราชย์ยาวนานที่สุดในโลก (อัปเดตล่าสุด 2022)

10.09.2022
  • LOADING...
กษัตริย์

ภายหลังจากที่ สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร สวรรคตเมื่อวันที่ 8 กันยายนที่ผ่านมา ส่งผลให้อันดับของกษัตริย์ที่ยังมีพระชนม์ชีพอยู่ และครองราชย์ยาวนานที่สุดในโลกนั้นมีการเปลี่ยนแปลง 

 

โดยสมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านฮัสซานัล โบลเกียห์ แห่งบรูไนดารุสซาลาม กลายเป็นกษัตริย์ที่ยังมีพระชนม์ชีพอยู่ และครองราชย์ยาวนานที่สุดในโลกพระองค์ใหม่ ซึ่งครองราชย์มายาวนานกว่า 54 ปี 339 วันแล้ว ขณะที่ลำดับที่ 2 คือ สมเด็จพระราชินีนาถมาร์เกรเธอที่ 2 แห่งเดนมาร์ก ที่ทรงครองราชย์มานานกว่า 50 ปี 238 วัน ตามมาด้วย สุลต่าน บิน มูฮัมหมัด อัลกอซิมี แห่งรัฐชาร์จาห์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ที่ทรงครองราชย์ 50 ปี 227 วัน 

 

ขณะที่กษัตริย์ที่ขยับขึ้นติด 10 อันดับแรก เป็นครั้งแรก ได้แก่ สมเด็จพระราชาธิบดีเลตซีที่ 3 แห่งเลโซโท พระชนมพรรษา 59 พรรษา ที่ทรงครองราชย์ปกครองเลโซโทมาแล้วถึง 2 รัชสมัย ในช่วง 12 พฤศจิกายน 1990 – 25 มกราคม 1995 และ 7 กุมภาพันธ์ 1996 – ปัจจุบัน ส่งผลให้ทรงครองราชย์รวม 30 ปี 

 

นี่คือ 10 อันดับกษัตริย์ที่ยังมีพระชนม์ชีพ และครองราชย์ยาวนานที่สุดในโลกในปัจจุบัน (อัปเดตล่าสุด 2022)

 

กษัตริย์

 

ภาพประกอบ: พิชามญชุ์ วรรณสาร

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising