×

เปิดให้เข้าชมพระเมรุมาศ 2-30 พฤศจิกายน 2560

27.10.2017
  • LOADING...

 

     นิทรรศการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จะเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมได้ตั้งแต่วันที่ 2-30 พฤศจิกายน 2560 ระหว่างเวลา 7.00-22.00 น.

 

 

เวลาเข้าชม: รอบละ 1 ชั่วโมง แบ่งเป็น

  • 15 นาที ให้เข้าชมบริเวณด้านหน้าพระเมรุมาศ ส่วนของโครงการพระราชดำริ
  • 45 นาที ชมอย่างอิสระ ส่วนนิทรรศการ 6 อาคาร
  • 5 นาทีก่อนหมดเวลา เจ้าหน้าที่จะส่งสัญญาณหมดเวลา

เปิดให้เข้าชม: 7.00-22.00 น.

จำนวนคน: รอบละ 5,000 คน รองรับวันละ 100,000 คน

การเตรียมตัว: แต่งกายสุภาพเรียบร้อย งดเว้น เสื้อสายเดี่ยว เสื้อแขนกุด และกางเกงขาสั้น

บุคคลทั่วไป: เข้าคิวรอบริเวณเต็นท์ที่จัดเตรียมไว้

พระภิกษุ-สามเณร: เข้าทางด้านหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้พิการ: เข้าทางบริเวณจุดคัดกรอง หลังกระทรวงกลาโหม (มีเสียงบรรยาย)

นิทรรศการแบ่งเป็น 3 ส่วน

  1. นิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  2. นิทรรศการเกี่ยวกับการจัดสร้างพระเมรุมาศ
  3. นิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ ประกอบด้วยนิทรรศการย่อย 5 ส่วน

          – นิทรรศการพระราชประวัติตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์

          – นิทรรศการจากหนังสืออุปกรณ์ทรงงาน (ชุดที่ 1)

          – นิทรรศการธรรมราชา พระมหากษัตริย์ผู้ทรงทศพิธราชธรรม

          – นิทรรศการจากหนังสืออุปกรณ์ทรงงาน (ชุดที่ 2)

          – นิทรรศการสืบสานสมานมิตร

 

ภาพประกอบ: Karin Foxx

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising