×

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพรปีใหม่ 2561 แก่ประชาชนชาวไทย

โดย THE STANDARD TEAM
31.12.2017
  • LOADING...

เมื่อเวลา 20.00 น. วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดำรัสแก่ประชาชนชาวไทยเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561 ความว่า

บัดนี้ถึงวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561 ข้าพเจ้าขอถือโอกาสนี้ส่งความปรารถนาดีและอำนวยพรแก่ทุกๆ ท่าน ให้มีกำลังกาย กำลังใจ สติปัญญาแจ่มใส เข้มแข็ง ตลอดจนประสบความสุขความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป

ในรอบปีที่แล้ว ในบ้านเมืองของเรามีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นหลายอย่าง แต่ไม่ว่าเหตุการณ์ใดๆ จะเกิดขึ้น เราคนไทยจะสามารถฝ่าฟันไปด้วยกันได้อย่างดี ด้วยความขันติ ใจเย็น ค่อยคิดค่อยทำไปอย่างต่อเนื่อง มุ่งมั่นด้วยสติ ด้วยเหตุผลอันพอเหมาะพอควร เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน

ขอพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงปกป้อง คุ้มครอง รักษา และให้ขวัญกำลังใจแก่ทุกท่านถ้วนหน้า เป็นพลังที่เข้มแข็งต่อประเทศและชาติบ้านเมืองของเราสืบต่อไป

 

Photo: โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising