×

รู้จัก ‘KEN by MEA’ จาก ‘การไฟฟ้านครหลวง’ บริการที่รวมผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพด้านระบบไฟฟ้าและพลังงาน [ADVERTORIAL]

โดย THE STANDARD TEAM
06.12.2022
  • LOADING...

HIGHLIGHTS

3 mins. read
  • เมื่อเกิดปัญหาเกี่ยวกับไฟฟ้า ไม่ว่าอุบัติเหตุเสาล้มทำให้ไฟฟ้าดับหรือไฟฟ้าขัดข้องต่างๆ บุคคลที่พร้อมจะเข้ามาช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีคือ MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง ที่ดูแลให้คนในกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ มีระบบไฟฟ้าที่มั่นคง ปลอดภัย อย่างไม่ติดขัด ตลอด 24 ชั่วโมง
  • ล่าสุด MEA ได้เปิดตัว KEN หรือ Key Energy Now by MEA งานบริการธุรกิจเกี่ยวเนื่องของ MEA โดยทีมผู้เชี่ยวชาญและมีความเป็นมืออาชีพด้านธุรกิจไฟฟ้า โดยยังคงจุดยืนในเรื่องมาตรฐาน คุณภาพ และความปลอดภัย ซึ่งเป็นสิ่งที่ MEA ให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่ง
  • ทีม KEN by MEA มี 4 บริการ ดังนี้ ออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้า (EPC) บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า (PM) ติดตั้งโซลาร์เซลล์ (SOLAR CELL) และติดตั้งเครื่องชาร์จรถไฟฟ้า (EV CHARGER)

‘ไฟฟ้า’ ถือเป็นพลังงานที่พวกเราขาดไม่ได้ไปเสียแล้ว เพราะการดำเนินชีวิตประจำวันของเราล้วนต้องพึ่งพาไฟฟ้า ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานสำคัญที่ทำให้อุปกรณ์ต่างๆ สามารถทำงานได้

 

และเมื่อเกิดปัญหาเกี่ยวกับไฟฟ้าขัดข้อง บุคคลที่พร้อมจะเข้ามาช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีคือ MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง ที่ดูแลคนในกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ให้มีระบบไฟฟ้าใช้อย่างมั่นคง ปลอดภัย ตลอด 24 ชั่วโมง

 

แต่รู้หรือไม่ว่า สิ่งที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงหนึ่งใน ‘ภารกิจ’ เท่านั้น MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง ยังมีบริการ ‘ธุรกิจ’ เกี่ยวเนื่องที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้า ที่สามารถการันตีด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญที่มากด้วยฝีมือและประสบการณ์ที่สั่งสมมานานกว่า 60 ปี

 

KEN by MEA ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านระบบไฟฟ้าและพลังงาน

ด้วยประสบการณ์อันยาวนาน บวกกับการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง เพื่อรองรับการเติบโตของประเทศที่เดินหน้าไปทุกวัน ได้ถูกหล่อหลอมจนกลายมาเป็น ‘KEN by MEA’

 

ซึ่งหลายคนอาจสงสัย KEN by MEA คืออะไร ทำไมต้องมี? 

 

KEN by MEA คือบริการที่รวบรวมทีมงานคนรุ่นใหม่ของการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านระบบไฟฟ้าและพลังงานที่มีความเป็นมืออาชีพมาไว้ด้วยกัน โดยยังคงยึดมั่นในเรื่องมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัย ซึ่งเป็นสิ่งที่การไฟฟ้านครหลวงให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่ง

 

อธิบายให้เห็นภาพมากขึ้น KEN by MEA คือการรวมทีมผู้เชี่ยวชาญด้านระบบไฟฟ้าเอาไว้ด้วยกันนั่นเอง 

 

 

4 บริการของ KEN by MEA 

KEN by MEA มี 4 บริการ ได้แก่ 

 

1. ออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้า (EPC)

การที่เราสามารถใช้ไฟฟ้าให้ปลอดภัยนั้น สิ่งสำคัญที่ละเลยไม่ได้คือต้องเกิดขึ้นตั้งแต่การติดกระดุมเม็ดแรก อย่างการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า ซึ่งทีม KEN by MEA มาพร้อมบริการที่ครบครัน ไม่ว่าจะเป็นบริการออกแบบ เดินสาย ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง สำหรับอาคาร สำนักงาน โรงงาน บ้านพักอาศัย ทั้งภายในและภายนอก รวมถึงการออกแบบและประเมินราคาการติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง ห้องหม้อแปลง สถานีไฟฟ้าย่อย รวมทั้งก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน ตลอดจนปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไขงานระบบไฟฟ้าแรงสูง ตามมาตรฐานการติดตั้งไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย

 

นอกจากนี้ยังมีบริการสำรวจ ออกแบบ และประเมินราคาระบบไฟฟ้าภายในนิติบุคคลอาคารชุด อาคารสำนักงาน บ้านพักอาศัย รวมไปถึงบริการเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ตู้แผงสวิตช์ แสงสว่างและเต้ารับ และระบบสายดินอีกด้วย

 

 

2. บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า (PM)

นอกจากการออกแบบที่ดีแล้ว อีกสิ่งสำคัญที่จะทำให้เราสามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างไม่สะดุด คือการบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลาด้วยความปลอดภัย

 

ซึ่งทีม KEN by MEA พร้อมให้บริการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าตามหลักวิชาการ ด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตลอดจนบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบำรุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยทีมวิศวกรผู้ชำนาญงาน

 

และยังให้บริการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยกล้องถ่ายภาพความร้อน (Thermoscan) ไปจนถึงบริการให้คำปรึกษาระบบไฟฟ้าขัดข้องให้กับสมาชิกตลอด 24 ชั่วโมง ตรวจสอบ บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าสถานีย่อย ซึ่งสามารถตอบโจทย์หน่วยงานราชการไปจนถึงองค์กรขนาดกลางและขนาดใหญ่อีกด้วย 

 

 

3. ติดตั้งโซลาร์เซลล์ (SOLAR CELL)

ในวันที่พลังงานสะอาดกำลังถูกพูดถึงมากขึ้น ซึ่งหนึ่งในพลังงานที่ว่าคือ ‘แสงอาทิตย์’ จัดว่าเป็นพลังงานจากธรรมชาติที่ดีที่สุด เพราะนอกจากจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและลดปัญหาสิ่งแวดล้อมแล้ว การนำมาใช้ผ่าน ‘โซลาร์เซลล์’ ยังเป็นพลังงานที่ทุกคนเข้าถึงได้จริง โดยไม่มีผลกระทบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

ทาง KEN by MEA ก็มีบริการติดตั้งโซลาร์เซลล์ (SOLAR CELL) ที่พร้อมให้บริการแบบ One-Stop Service ได้แก่ บริการที่ปรึกษาด้านบริหารจัดการพลังงานสำหรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรม หน่วยงานราชการ ธุรกิจโรงพยาบาล พร้อมดำเนินการในด้านการจัดหาเงินลงทุนสำหรับการเปลี่ยนอุปกรณ์สำหรับการบริหารจัดการพลังงาน

 

บริการที่ปรึกษาด้านการออกแบบและกำหนดรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะของอุปกรณ์ และงานระบบที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงาน ไปจนถึงบริการตรวจวัดและวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน พร้อมวิเคราะห์ความคุ้มค่าของโครงการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

 

และมีบริการบริหารโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ตลอดจนออกแบบ ติดตั้ง ให้คำปรึกษา วิเคราะห์ความคุ้มค่าของการติดตั้งโซลาร์เซลล์ทุกประเภท เช่น Solar Farm, Solar Rooftop เป็นต้น

 

เรียกว่าทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับโซลาร์เซลล์ ทาง KEN by MEA ได้รวบรวมเอาไว้ให้หมดแล้ว

 

 

4. ติดตั้งเครื่องชาร์จรถไฟฟ้า (EV CHARGER)

อีกหนึ่งเทรนด์ของการใช้ไฟฟ้ามาเป็นแหล่งพลังงานที่กำลังได้รับความนิยมคือ การใช้รถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งหลังรัฐบาลออกมาตรการควบคู่กันเพื่อส่งเสริมการสร้างตลาดรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ (Battery Electric Vehicle: BEV) ขึ้นในประเทศอย่างรวดเร็ว โดยการกระตุ้นทั้งในฝั่งผู้ซื้อและค่ายรถยนต์ ไม่ว่าจะเป็นการลดภาษีนำเข้าและภาษีสรรพสามิต รวมไปถึงการให้ส่วนลดเพิ่มเติมสำหรับผู้ซื้อระหว่าง 70,000-150,000 บาท

 

ภาพตลาดรถยนต์ BEV ในประเทศพลิกกลับมาคึกคักขึ้นทันที ทำให้ภาพตัวเลขคาดการณ์ของศูนย์วิจัยกสิกรไทยที่เคยมองไว้เมื่อต้นปี 2565 ว่ายอดขายรถยนต์ BEV ในปีนี้จะมีโอกาสพุ่งขึ้นไปอยู่ที่ระดับใกล้เคียงกับ 10,000 คัน เข้าใกล้ความจริงมากขึ้น และมีแนวโน้มที่ยอดขายรถยนต์ BEV จะยังคงเร่งตัวต่อเนื่องในปีถัดๆ ไป

 

ในบทวิเคราะห์ของศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า สิ่งที่จำเป็นต้องมีการพัฒนาขึ้นควบคู่กันไปด้วยคือเรื่องของความสะดวกในการเข้าถึงจุดชาร์จไฟฟ้า

 

 

ทว่าการจะติดตั้งเครื่องชาร์จ EV ไม่ว่าจะในบ้านหรือที่สาธารณะ ใช่ว่าใครก็ติดตั้งได้ แต่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความเข้าใจการติดตั้งระบบเครื่องชาร์จ EV ไม่ควรต่อสายจากระบบไฟฟ้าเดิมที่มีอยู่แล้ว แต่ควรแยกสายไฟฟ้าใหม่จากสายเมน อีกทั้งต้องตรวจสอบประสิทธิภาพการจ่ายไฟฟ้าในระบบการชาร์จ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ใช้ไฟฟ้า 

 

ซึ่งเรื่องนี้ทาง KEN by MEA ก็มีบริการรองรับสำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านหรือคอนโดมิเนียม ตลอดจนหน่วยงานราชการ ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล อาคารจอดรถที่ต้องการติดตั้งครื่องชาร์จรถไฟฟ้า 

 

โดยมาพร้อมกับการทำงานบนความเป็นมืออาชีพ และให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัย ให้บริการเดินสายเมนใหม่ เพื่อรองรับการใช้ไฟฟ้าสำหรับชาร์จรถ EV ที่เพิ่มสูงขึ้น โดยไม่กระทบกับระบบไฟฟ้าเดิม และติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วใน Spec สูงสุด พร้อมระบบสายดินเฉพาะ EV ตรวจสอบติดตั้งด้วยเครื่องทดสอบที่ทันสมัย เพื่อให้ได้รับความปลอดภัยในการใช้งาน

 

ที่สุดแล้ว ‘ไฟฟ้า’ ไม่ใช่แค่สาธารณูปโภคพื้นฐาน แต่เป็นพลังงานที่สำคัญที่สุดที่จะพาวิถีชีวิตของเราไปสู่อนาคตที่มั่นคง ซึ่ง KEN by MEA ก็พร้อมที่จะอยู่เคียงข้างเพื่อทำให้ความต้องการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

‘ถามมืออาชีพ ถาม KEN’ ผู้สนใจใช้บริการธุรกิจด้านระบบไฟฟ้า ติดต่อ KEN by MEA ได้ที่ MEA Call Center โทร 1130 ตลอด 24 ชั่วโมง หรืออีเมล [email protected] ทำความรู้จัก KEN by MEA ให้มากขึ้นได้ที่ https://www.mea.or.th/minisite/ken/

 

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising