×

กสิกรไทยคาด GDP ไทยปี 2563 ติดลบ 5% ชูสองผู้บริหารหญิง ‘กอบกาญจน์-ขัตติยา’ ฝ่าวิกฤตโควิด-19

07.04.2020
  • LOADING...

วันนี้ (7 เมษายน) กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร ประธานกรรมการ ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า เศรษฐกิจไทยอ่อนแอลง ทางศูนย์วิจัยกสิกรไทยทบทวนประมาณการเติบโตของเศรษฐกิจ (GDP) ในปี 2563 โดยคาดว่าจะหดตัว 5% ภายใต้สมมติฐานดังนี้

 

  1. สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในไทยและต่างประเทศ สามารถควบคุมจำนวนการเพิ่มขึ้นของผู้ติดเชื้อได้ในภายในไตรมาสที่ 2
  2. เศรษฐกิจโลกและไทยคาดว่า จะเข้าสู่ภาวะถดถอยในปี 2563
  3. นโยบายการเงินและการคลังที่ทยอยออกมาแล้ว และที่กำลังจะตามมาจะช่วยประคองกลไกทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะภาคการเงินให้สามารถดำเนินต่อไปได้

 

ทั้งนี้เศรษฐกิจไทยจะขับเคลื่อนได้ยังต้องอาศัย ‘การใช้จ่ายของภาครัฐ’ ส่วนปัจจัยเสี่ยงคือ การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยว การส่งออก การบริโภค และการลงทุน อย่างมีนัยสำคัญ

 

ขณะที่ธุรกิจธนาคารมีปัจจัยเสี่ยงหลักคือปัญหาคุณภาพสินเชื่อ จึงต้องติดตามสถานการณ์ความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้กลุ่มสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (สินเชื่อบ้าน) สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ สินเชื่อส่วนบุคคล (Ploan) และสินเชื่อผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (สินเชื่อ SMEs) ทั้งที่พึ่งพิงตลาดและกำลังซื้อในประเทศ และที่พึ่งพิงตลาดส่งออก ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

 

ทั้งนี้คาดว่ามาตรการสนับสนุนเศรษฐกิจของภาครัฐ จะมีส่วนสำคัญในการลดทอนผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ต่อเศรษฐกิจภายในประเทศ รวมถึงการผ่อนคลายเกณฑ์การปรับโครงสร้างหนี้ของธนาคารแห่งประเทศไทย จะช่วยลดภาระการกันสำรองของสถาบันการเงิน

 

“ทิศทางของธนาคารกสิกรไทยจะเข้าไปช่วยเหลือลูกค้าธนาคารในหลายๆ ทาง พร้อมมาตรการสนับสนุนเศรษฐกิจของภาครัฐ ที่จะมีส่วนสำคัญในการลดผลกระทบต่อเศรษฐกิจภายในประเทศและในอนาคตข้างหน้า”

 

ด้าน ขัตติยา อินทรวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า ทางธนาคารจะดำเนินธุรกิจโดยเน้นการบริการไปถึงลูกค้ารายเล็กมากขึ้น ขณะเดียวกันต้องจัดการด้านต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (Productivity Management) ให้มากขึ้น รวมถึงการยกระดับทักษะความสามารถพนักงาน ให้พร้อมรับมือกับภาวะการเปลี่ยนแปลงและเทคโนโลยีใหม่ๆ 

 

“การพาองค์กรฝ่าวิกฤตการระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลกอย่างรุนแรง นับเป็นโจทย์สำคัญอันดับแรก ซึ่งนับตั้งแต่การระบาดส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย ธนาคารกสิกรไทยได้มีการออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าด้านสินเชื่อไปแล้ว 115,000 ราย ยอดสินเชื่อ 124,000 ล้านบาท และการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อช่วยเหลือลูกค้าผู้ประกอบการและลูกค้าบุคคลที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องธนาคารจับตาดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิด”

 

ทั้งนี้จากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 และทิศทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงอย่างรุนแรง ธนาคารอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลผลกระทบต่างๆ โดยจะมีการทบทวนแผนธุรกิจและเป้าหมายปี 2563 อย่างชัดเจน หลังจากเห็นผลประกอบการของไตรมาสแรก เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในลำดับถัดไป

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories