×

เลขาธิการพรรคเป็นธรรม มอง 10 ปี เจรจาสันติภาพชายแดนใต้ หากปราศจาก ‘ประชาชนในพื้นที่’ ก็ยากที่จะสงบ

โดย THE STANDARD TEAM
27.02.2023
  • LOADING...

วันนี้ (27 กุมภาพันธ์) กัณวีร์ สืบแสง เลขาธิการพรรคเป็นธรรม กล่าวถึงความคืบหน้ากระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่จะครบ 10 ปี ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์นี้ ซึ่งจากการติดตามผลการพูดคุยครั้งล่าสุดของคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย พล.อ. วัลลภ รักเสนาะ หัวหน้าคณะพูดคุยฝ่ายไทย ได้แถลงข่าวผลการพูดคุยกับกลุ่มแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติ (Barisan Revolusi Nasional-BRN) 

 

กัณวีร์เปิดเผยว่า จากการที่ได้สังเคราะห์แล้วเห็นว่า ทั้งไทยและ BRN เอง ที่ได้ตกลงกันว่าการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน หรือผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสิ่งที่สำคัญมาก หากแต่ ณ ปัจจุบัน ไม่มีแม้กระทั่ง ‘ตุ๊กตาโมเดลการมีส่วนร่วม’ อยู่ในใจ ซึ่งคงทำให้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ซึ่งเปรียบเสมือนหัวใจสำคัญหลักในการสร้างสันติภาพไม่สามารถดำเนินการได้ หรือได้แต่คงช้ามาก

 

“หากเปรียบกับร่างกายมนุษย์ก็คือ ภาวะหัวใจหยุดเต้น ทำให้การไหลเวียนของโลหิตหยุดอย่างสิ้นเชิง แล้วร่างกายนั้นจะสามารถมีชีวิตได้อย่างไร” กัณวีร์ระบุ

 

กัณวีร์กล่าวต่อไปว่า การสร้างสันติภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้นั้น ยังไม่สามารถทำให้วัฏจักรสำคัญในการปกป้องคุ้มครองพลเรือนในพื้นที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากเปรียบกับร่างกายของมนุษย์ก็เสมือน ‘การเป็นโรคไตวาย’ ที่ระบบการรักษาสันติภาพไทยยังไม่สามารถขับของเสียออกจากร่างกายได้

 

“กว่า 7 พันชีวิตต้องสูญเสีย เกือบ 3 หมื่นคนในพื้นที่ต้องได้รับบาดเจ็บ นี่ยังไม่รวมถึงทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหาย และจิตใจของประชาชนที่ตกต่ำ ไม่สามารถกลับมาดำรงชีวิตได้ตามปกติสุข” กัณวีร์กล่าว

 

กัณวีร์กล่าวด้วยว่า ตนเองได้ย้อนกลับไปดูชีวิตตอนอยู่ซูดานใต้และซูดาน (เหนือ) ระยะเวลากว่า 6 ปี ที่ได้ทำงานร่วมกับการสร้างสันติภาพในสองประเทศนี้ ผมตระหนักดีว่าในทางสากล ทุกภารกิจเขาให้ความสำคัญกับ ‘การให้ความคุ้มครองต่อพลเรือน’ (Protection of Civilians-POC) เป็นสำคัญ ถือว่าเป็นอาณัติหลักของกองกำลังรักษาสันติภาพที่กำหนดให้ทุกภาคส่วนต้องเคารพการให้ความคุ้มครองระหว่างประเทศนี้อย่างสูงสุด

 

“มีทั้งกระบวนการที่ครอบคลุม การประสานงานจากทุกภาคส่วน และต้องวางแผนร่วมกันกับผู้มีส่วนได้เสียให้ครบเสียก่อน ถึงจะสามารถปฏิบัติงานได้ จริงๆ แล้ว POC นี้เป็นหน้าที่หลักของรัฐเจ้าของพื้นที่ในการให้ความคุ้มครองระหว่างประเทศต่อพลเรือนทั้งหมด หากแต่ประเทศที่ว่านี้ ขีดความสามารถในการให้ความคุ้มครองต่ำ จึงจำเป็นต้องขอร้องให้กลไกระหว่างประเทศของสหประชาชาติ โดยกองกำลังรักษาสันติภาพ ร่วมกับงานมนุษยธรรมดำเนินการแทน โดยต้องดึงหลักการด้านมนุษยธรรมเป็นคัมภีร์สำคัญ” กัณวีรร์กล่าว

 

กัณวีร์ยังเห็นว่าจำนวนพลเรือนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ปาตานีหรือจังหวัดชายแดนใต้ของไทยมีจำนวนมาก แสดงว่าไทยไม่มีศักยภาพ และ/หรือ ประสิทธิภาพ ในการให้ความคุ้มครองต่อพลเรือนของตัวเองกระนั้นหรือ 

 

“หากตามที่ พล.อ. วัลลภได้แจ้งระหว่างการแถลงข่าวว่า หากใครมีโมเดลอะไรที่จะเสนอก็สามารถเสนอได้ ผมดีใจนะครับที่ท่านทั้งเก่งและมีใจเปิดกว้าง แต่ผมกลัวแค่ว่ารัฐบาลจะรับได้หรือไม่เท่านั้นเองครับ” กัณวีร์กล่าว

 

กัณวีร์ยืนยันว่า แม้เป็นพรรคการเมืองใหม่ แต่มีเป้าหมายทำงานการเมืองในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงเห็นด้วยกับภาคประชาสังคมที่พรรคการเมืองจะมีบทบาทสำคัญยกระดับปัญหาเป็นวาระแห่งชาติสู่รัฐสภา ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโต๊ะเจรจา ไม่ใช้เพียง 2 ฝ่ายที่กุมกำลังทางทหารเท่านั้น และยกเลิกกฎหมายพิเศษที่เป็นอุปสรรคสำคัญ เช่น พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) ฉุกเฉินและกฎอัยการศึก

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising