×

จุรินทร์ ออก 6 มาตรการไข่ไก่ ขยายเวลาห้ามส่งออก 30 วัน คุมราคาหน้าฟาร์มฟองละ 2.80 บาท

โดย THE STANDARD TEAM
30.03.2020
  • LOADING...

วันนี้ (30 มีนาคม) ที่กระทรวงพาณิชย์ จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงมาตรการเรื่องไข่ไก่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาว่า ได้มีการดำเนินการในเรื่องมาตรการต่างๆ หลายมาตรการพร้อมกัน เพื่อให้ปริมาณไข่ไก่เข้าสู่ตลาดมากขึ้น ทันต่อความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น แม้การผลิตจะจำกัดที่ประมาณวันละ 40 ล้านฟองเท่าเดิม แต่ความต้องการของผู้บริโภคเพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณ 3 เท่า ด้วยมาตรการต่างๆ พยายามที่จะสนองความต้องการของผู้บริโภคให้ดีที่สุดเริ่มตั้งแต่

 

  1. กระทรวงพาณิชย์มีการประสานกับกระทรวงเกษตรฯ และกลุ่มปศุสัตว์ ให้กำหนดมาตรการในการยืดอายุแม่ไก่ยืนกรง ยืดออกไปจาก 72 สัปดาห์ เป็น 80 สัปดาห์ เพื่อไม่ให้ปริมาณไข่ไก่ที่ออกสู่ตลาดลดลง เพราะแม่ไก่จะให้ไข่ไก่ในปริมาณมากกว่าไก่สาว

 

  1. ให้มีการร่วมกันกำหนดราคาไข่ไก่หน้าฟาร์มร่วมกับกระทรวงเกษตรฯ และกรมปศุสัตว์ ให้อยู่ที่ 2.80 บาท ซึ่งได้รับความร่วมมือจากฟาร์ม และสมาคมผู้ผลิตไข่ไก่หลายสมาคม

 

  1. เร่งรัดให้ฟาร์มต่างๆ ส่งไข่ไก่ไปยังศูนย์กระจายสินค้า โดยเฉพาะห้างค้าปลีกค้าส่ง เพื่อให้ศูนย์กระจายขายของแต่ละห้างสรรพสินค้าเร่งกระจายขายออกไปสู่ร้านค้าปลีก หรือปลายทางได้คล่องตัวขึ้น

 

  1. ในห้างสรรพสินค้า หรือห้างค้าส่งค้าปลีก หรือโมเดิร์นเทรด มีการจำกัดจำนวนซื้อ เพื่อให้สามารถกระจายไข่ไปยังผู้บริโภคหลายรายได้มากขึ้น

 

  1. การกำหนดห้ามส่งออกเป็นระยะเวลา 7 วัน ซึ่งจะครบกำหนดในวันพรุ่งนี้ (31 มีนาคม) อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) จะมีการขยายระยะเวลาในการห้ามส่งออกไปอีก 30 วัน ตามที่คณะกรรมการได้มีมติให้อำนาจก่อนหน้านี้ และจะยกเลิกมาตรการทันทีที่สถานการณ์ไข่ไก่ในตลาด ในประเทศเข้าสู่ภาวะปกติ

 

  1. ในเรื่องของการดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำความผิดกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงต้นน้ำและกลางน้ำ ถ้าพบว่ามีพฤติกรรมกักตุนสินค้าหรือค้ากำไรเกินควร คณะทำงานในระดับส่วนกลางและระดับจังหวัด ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานก็ได้ดำเนินการอยู่ทั่วประเทศ เพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมาย และไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้บริโภค 

 

ทั้งนี้ คณะทำงานในส่วนของกระทรวงพาณิชย์จะร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงอื่นๆ ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป

 

โดยวันนี้กรมการค้าภายในรายงานมาเบื้องต้น พบว่าสถานการณ์ดีขึ้น แต่ยังมีบางพื้นที่มีผู้ต้องการจะซื้อไปเก็บไว้ที่บ้านจำนวนมาก ทำให้ปริมาณไข่ไก่ไม่พอ และไม่สนองความต้องการของผู้บริโภคทั้งหมดได้เป็นบางช่วง แต่ในหลายพื้นที่ก็สามารถสนองความต้องการของผู้บริโภคตามที่ต้องการ

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories