×

ตลท. สั่ง JKN ชี้แจงดีลขาย Miss Universe ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง ขีดเส้นตาย 6 ก.พ. นี้

01.02.2024
  • LOADING...
JKN

ประเด็นปัญหาของ JKN ที่มี แอน-จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ เป็นซีอีโอและผู้ถือหุ้นใหญ่ ยังมีเรื่องให้ติดตามอย่างต่อเนื่อง หลังตลาดหลักทรัพย์ฯ สั่ง JKN แจงข้อมูลในหลายเรื่องสำคัญที่สงสัย

 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ออกแถลงการณ์ขอให้ บมจ.เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป หรือ JKN ชี้แจงข้อเท็จจริงในเหตุการณ์ที่มีนัยสำคัญ กรณีบริษัทปรับโครงสร้างการถือหุ้น JKN Legacy ก่อนจะขายหุ้นดังกล่าว และต่อมายื่นขอฟื้นฟูกิจการ รวมทั้งกรณีเปิดเผยสารสนเทศเมื่อปรากฏข่าวลือ

 

ทั้งนี้ ขอให้ชี้แจงข้อมูลผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้เกิดความชัดเจนภายในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 สำหรับความเห็นของคณะกรรมการบริษัทภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567

 

ตามที่ JKN ได้แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างการถือหุ้น JKN Legacy, Inc. (JKN Legacy) การขายหุ้นดังกล่าว การผิดนัดชำระหนี้ การยื่นขอฟื้นฟูกิจการ และการเปิดเผยข้อมูล สรุปลำดับเหตุการณ์สำคัญดังนี้

 

 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงขอให้ JKN ชี้แจงดังนี้

 

  1. เหตุผลและความจำเป็นในการปรับโครงสร้างการถือหุ้น JKN Legacy จากการถือหุ้นทางตรงเป็นการถือหุ้นทางอ้อม ก่อนยื่นฟื้นฟูผ่านศาลในเวลาไม่นาน รวมทั้งกรณีหากไม่เปลี่ยนโครงสร้าง JKN จะเป็นผู้ได้รับเงินจากการขายที่จะต้องอยู่ในข้อห้ามตามกระบวนการฟื้นฟูกิจการหรือไม่ อย่างไร

 

  1. ความคืบหน้าการรับชำระเงินตามงวดรับชำระข้างต้น รายละเอียดของวัตถุประสงค์การใช้เงินที่แจ้งว่าเพื่อสนับสนุนแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท ความเห็นของคณะกรรมการ JKN ต่อวัตถุประสงค์การใช้เงินว่าเป็นประโยชน์ต่อบริษัทอย่างไร และมาตรการติดตามดูแลการใช้เงินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว

 

  1. เหตุผลที่บริษัทเปิดเผยข้อมูลที่ ตลท. สอบถามไม่ตรงกับข้อเท็จจริง กรณีปรากฏข้อมูลในสื่อต่างๆ ว่า JKN จะขายกิจการ Miss Universe (MUO) โดยเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2567 แจ้งว่าบริษัทคาดว่าจะมีข้อสรุปในเวลาต่อไป แต่วันถัดมาคือวันที่ 23 มกราคม 2567 บริษัทได้แจ้งว่า JKN Global Content ได้ลงนามสัญญาซื้อขายกิจการดังกล่าวแล้วตั้งแต่เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2566

 

นอกจากนี้ ให้แจ้งความเห็นของคณะกรรมการและมาตรการกำกับดูแลเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ กรณีที่มีข่าวลือหรือข่าวสารต่างๆ ที่บริษัทต้องชี้แจง โดยหากเป็นข่าวลือหรือข่าวสารที่มีสารสนเทศที่ถูกต้อง บริษัทต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบถึงข้อเท็จจริง

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising