×

ธปท. เริ่มออกพันธบัตรประเภทอิงอัตราดอกเบี้ยฯ THOR ครั้งแรก มี.ค. 64

25.02.2021
  • LOADING...
ธนาคารแห่งประเทศไทย

วชิรา อารมย์ดี ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตลาดการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า ธปท. จะเริ่มออกพันธบัตรประเภทใหม่ อิงอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงธุรกรรมซื้อคืนระยะข้ามคืน (Thai Overnight Repurchase Rate: THOR) เป็นครั้งแรกในเดือนมีนาคม 2564 ซึ่งเป็นการเพิ่มผลิตภัณฑ์ทางการเงินและเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงิน

 

ทั้งนี้ ธปท. กำหนดประมูลพันธบัตรอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR รุ่นอายุ 6 เดือน ในวันที่ 25 มีนาคม 2564 วงเงิน 30,000 ล้านบาท โดยเปิดขายให้แก่นักลงทุนสถาบัน เช่น ธนาคารพาณิชย์ กองทุนรวม บริษัทประกัน เป็นต้น 

 

ในระยะต่อไป ธปท. วางแผนประมูลพันธบัตรประเภทดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ และจะพิจารณาเพิ่มวงเงิน ความถี่การประมูล และรุ่นอายุพันธบัตร หากความต้องการลงทุนจากนักลงทุนกลุ่มต่างๆ เพิ่มขึ้นในอนาคต 

 

 

พิสูจน์อักษร: ภาวิกา ขันติศรีสกุล

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories